Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620


 
Opis Gdy w roku 2000 zaczynali?my swoja przygod? jako ma?y biznes, nie s?dzili?my, ?e ta pasja b?dzie trwa? tak d?ugo. Od wielu ju? lat ?wiadczymy us?ugi z zakresu ksi?gowo?ci na najwy?szym poziomie i cieszymy si? nies?abn?ca popularno?ci? w?ród naszych klientów. Ich zaufanie to dla nas najwi?ksza nagroda, dzi?ki której jeste?my w stanie sprosta? najbardziej wymagaj?cym odbiorcom. Dawna pasja ju? dawno przerodzi?a si? w nies?abn?ca mi?o?? do pomocy wilkim korporacjom, ale tak?e i jednoosobowym dzia?alno?ci? gospodarczym. Biuro Podatkowe Konsultant to gwarancja dobrych rozlicze?.

 

Słowa kluczowe biuro ksi?gowe   ksi?gowo??   rachunkowo??   finanse   podatki
Url http://www.konsultant-podatki.pl/
Kategorie Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biznes Ekonomia > Dzia?alno?? gospodarcza > Rachunkowo??
Data wpisu Apr 21, 2017
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Biznes Ekonomia > Biura rachunkowe
Biuro rachunkowe FORUM IGB w Stalowej Woli oferuje prowadzenie podatkowych ksi?g przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów dla celów zrycza?towanego podatku dochodowego oraz rozliczenie kadrowo-p?acowe.

biuro rachunkowe stalowa wola, biura rachunkowe stalowa wola, rachunkowo?? stalowa wola, ksi?gowo?? stalowa wola, ksi?gowa stalowa wola, ksi?gowy stalowa wola, rozliczenia podatkowe stalowa wola, biuro rachunkowe
Kategoria:

Naszym klientom zapewniamy
kompleksow? obs?uga rachunkowa i ksi?gowa , w zakresie:* Prowadzenia ksi?g handlowych i rachunkowych
* podatkowej ksi?gi przychodów i rozchodów
* karty podatkowej oraz rycza?tu ewidencjonowanego
* Sporz?dzania sprawozda? finansowych
* Rozlicze? podatku VAT
* Rozlicze? deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS
* Rocznych rozlicze? podatkowych
* Pe?nej obs?ugi kadrowo-p?acowej
* Prowadzenia dokumentacji pracowniczej
* Zamkni?cia roku
* Niezb?dnej pomocy w uzyskaniu kredytów bankowych
* Analizy finansowych z wykorzystaniem rachunkowo?ci zarz?dczej
* Rozliczania w zakresie podatku dochodowego
* Zwrotu podatku VAT zwi?zanego z budownictwem mieszkaniowym
Kategoria:

Tanie i profesjonalne us?ugi ksi?gowe w Chorzowie.Zapraszamy na nasz? stron? www i do wspó?pracy. Rozliczamy wiele firm z Katowic, Chorzowa, Tychów, Bytomia i Siemianowic. Jeste?my pr??nie rozwijaj?c? si? firm?, która stawia sobie za cel profesjonaln? i rzeteln? obs?ug? ksi?gowo-podatkow? dostosowan? do indywidualnych potrzeb i oczekiwa? swoich Klientów, po najbardziej konkurencyjnych cenach. Ceny ?wiadczonych us?ug s? uzale?nonie od ilo?ci dokumentów oraz rodzaju prowadzonej dzia?alno?ci i podlegaj? negocjacji z korzy?ci? dla Klienta. Wykorzystaj szans? i postaw na profesjonalizm.
Kategoria:

Biuro rachunkowe Gorzów Wlkp zajmuje si? prowadzeniem ma?ej i ?redniej ksi?gowo?ci dla swoich klientów - firm i instytucji o charakterze lokalnym o ogólnopolskim. W sk?ad naszej oferty wchodzi ksi?gowo??, prowadzenie rachunkowo?ci, doradztwo personalne, obs?uga kadrowa firmy. Nasi zadowoleniu kliencie ?wiadcz? o nas w najlepszy sposób, polecaj?c nas swoim znajomym.
Kategoria:

Ksi?gowo?? w Lesznie - Emilia Kwiatkowska - biuro rachunkowe Leszno. Obs?uga ksi?gowa Leszno, woj.Wielkopolskie. Doradztwo podatkowe, us?ugi ksi?gowe dla firm i osób prywatnych - rachunkowo?? i ksi?gowo?? Leszno. Wysoka jako?? - dzia?amy w oparciu o programy komputerowe zgodne z polskimi wymogami prawnymi. Obs?uga ksi?gowa firm, rozliczenia pit - ksi?gowo?? Leszno. Biura rachunkowe, pe?na obs?uga ksi?gowa (Wielkopolska) - w?ród klientów s? spó?ki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia i przedsi?biorcy.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl