Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > AGD RTV

Kategorie

Aparaty cyfrowe (39)

DVD (3)

Kamery cyfrowe (8)

Naprawa serwis (48)

Sprz?t AGD (120)

Sprz?t RTV (89)

Technika biurowa (53)

Video (22)


Wpisy
Sortowanie :
Tromil.pl - to strona po?wi?cona elektronice, naprawie i serwisowaniu sprz?tu RTV. W serwisie zosta?y szczegó?owo omówione urz?dzenia elektroniczne takie jak telewizory, czy komputery. Znajdziesz tutaj praktyczne poradniki dla ka?dego elektronika. Zobacz bogate i fachowe opisy dzia?ania podzespo?ów elektronicznych. Tromil - elektronika dla wszystkich. Zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Mar 17, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo B&B Gastroserwis specjalizuje si? w oferowaniu sprz?tów gastronomicznych. Nasza oferta zawiera du?? ilo?? produktów, co sprawia, ?e mo?emy spe?ni? oczekiwania wszystkich kontrahentów. Precyzyjnie wybieramy produkty, nabywaj?c je tylko od renomowanych producentów. Sprawia to, ?e mo?emy zagwarantowa? doskona?? jako?? ka?dego produktu. Ponadto trudnimy si? sprzeda?? elementów zamiennych. Nasza oferta obejmuje tak?e szeroki zakres us?ug serwisowych sprz?tów gastronomicznych. Siedziba naszej firmy zlokalizowana jest w D?bicy.
Kategorie:

Data dodania: Feb 14, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo idealnyodkurzacz.pl proponuje kontrahentom du?? ró?norodno?? odkurzaczy. Przedstawiony przez nasz? firm? konfigurator towarów umo?liwia proste wybranie ciekawego produktu, doskonale dostosowanego do okre?lonych wymaga?. Proponujemy wy??cznie towary doskona?ej klasy, które s? bardzo odporne. Posiadamy ró?norodne odkurzacze, które zapewni? satysfakcj? z u?ytkowania dla ka?dego nabywcy. Zach?camy Pa?stwa do zapoznania si? z udost?pnionymi na naszej stronie internetowej artyku?ami, które pomog? w wyborze idealnego artyku?u.
Kategorie:

Data dodania: Dec 15, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Dzia?alno?? serwisowa obejmuj?ca komercyjne naprawy ekspresów marki Saeco Professional i Saeco&Philips. Wykonujemy przegl?dy techniczne, regulacje m?ynków i odkamieniania. Zajmujemy si? te? sprzeda?? cz??ci do ekspresów automatycznych i kolbowych wiod?cych marek na rynku. Dzia?amy na terenie Warszawy i najbli?szych okolic. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? stron?.
Kategorie:

Data dodania: Feb 16, 2015 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Komentarze Ranking

Witamy wszystkich Internatów, którzy w?a?nie teraz poszukuj? nowoczesnych urz?dze? gospodarstwa domowego do swojego mieszkania lub domu. Proponujemy zapozna? si? z wyj?tkowo bogat? ofert? naszego sklepu internetowego. W jego zasobach mo?na znale?? wiele urz?dze? z grupy du?ego AGD, w tym lodówki, kuchnie, zamra?arki, zmywarki naczy? oraz piekarniki. Wyroby te wyst?puj? w wersji wolnostoj?cej oraz do zabudowy. S? tak?e urz?dzenia z grupy ma?ego AGD, w tym sokowirówki, roboty kuchenne, miksery, malaksery, kuchenki mikrofalowe oraz tostery i urz?dzenia do wypiekania chleba. Na wszystko udzielana jest gwarancja producenta. Wszystkie zamówienia realizujemy szybko i sprawnie.
Kategorie:

Data dodania: Dec 17, 2014 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Agito.pl to sklep internetowy posiadaj?cy szeroki wybór artyku?ów z ró?nych dziedzin. A s? to: muzyka, moda, motoryzacja, komputery (PC, laptop, tablet), konsole i gry do nich, sprz?t RTV (telewizory, zestawy audio) i AGD, ksi??ki, artyku?y higieniczne, kosmetyki, perfumy, zabawki, karmy i artyku?y dla zwierz?t, sprz?t sportowy i turystyczny i wiele innych. Atrakcyjne ceny to nasz atut. Zapraszamy na wygodne i tanie zakupy online!
Kategorie:

Data dodania: Oct 24, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo Eversun - Dawid Sipowicz specjalizuje si? w sprzeda?y maszyn do szycia. W naszej propozycji asortymentowej zainteresowani znajd? najwy?szej klasy sprz?t do wykorzystania domowego, jak równie? specjalistyczne urz?dzenia do zak?adów szwalniczych. Posiadamy równie? akcesoria do maszyn. Wyró?nia nas konkurencyjna oferta cenowa. Jeste?my znani z ekspresowego dostarczania przesy?ek. Oferujemy profesjonalne doradztwo przy wyborze najodpowiedniejszego sprz?tu, doskonale wpisuj?cego si? w zg?oszone przez klienta potrzeby.
Kategorie:

Data dodania: Oct 14, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Jeste?my firm?, która w bran?y ch?odniczej istnieje od ponad 20 lat. Wykonujemy kompleksowe naprawy urz?dze? ch?odniczych (lodówki, zamra?arki, ch?odziarki, ch?odziarko-zamra?arki, lady ch?odnicze, witryny ch?odnicze, komory ch?odnicze) z dojazdem do klienta. Naprawy realizowane s? bez zb?dnej zw?oki, po wcze?niejszym ustaleniu terminu z monterem. Nasze naprawy podlegaj? reklamacji, a termin usuni?cia reklamowanej usterki nie przekracza dwóch tygodni. Dzia?amy na terenie Poznania i ca?ego powiatu Pozna?skiego. W ramach reklamacji naprawy wykonywane s? bezp?atnie, chyba, ?e usterka dotyczy innego elementu, ni? wcze?niej naprawiany.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma istnieje na rynku od ponad dwóch dekad. Zajmuje si? napraw? wszystkich urz?dze? ch?odniczych (lodówki, zamra?arki, ch?odziarko-zamra?arki, komory ch?odnicze, lady ch?odnicze). Obs?uguje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy z jak najkrótszym terminem oczekiwania na napraw?. W ramach reklamacji naprawy wykonywane s? bezp?atnie, chyba, ?e usterka dotyczy innego elementu, ni? wcze?niej naprawiany. Naprawy dokonywane s? na terenie ca?ego powiatu pozna?skiego z dojazdem do klienta. Na wszystkie naprawy udzielana jest gwarancja. Pracownicy firmy to wysoko wykwalifikowani monterzy posiadaj?cy niezb?dn? wiedz? oraz narz?dzia najlepszych firm.
Kategorie:

Data dodania: Oct 23, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W 2005 roku powsta?a firma Grokserwis, jaka specjalizuje si? w us?ugach serwisowych urz?dze? gastronomicznych. Nasza dzia?alno?? otacza województwo mazowieckie i ?ódzkie. Oferujemy fachowe naprawy zmywarek, kuchni i patelni, gazowych lub elektrycznych kot?ów, pieców konwekcyjno-parowych, piekarników oraz urz?dze? gastronomicznych. Ponadto gwarantujemy ?rodki chemiczne do zmywarek marki Lozamet i Winterhalter, a równie? niektórych pieców konwekcyjno-parowych. Mamy certyfikaty Rational, Retigo i wszelkie niezb?dne uprawnienia, ?eby ?wiadczy? Pa?stwu us?ugi najwy?szej jako?ci. Zajmiemy si? profesjonalnie i b?yskawicznie napraw? w Pa?stwa firmie. Proponujemy 12 miesi?czny okres gwarancji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Szczegó?owa oferta zosta?a przedstawiona na stronie.
Kategorie:

Data dodania: Sep 26, 2013 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl