Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Komputery

Kategorie

Gry (99)

Kody do gier (14)

Materia?y eksploatacyjne (22)

Oprogramowanie (228)

Programowanie (38)

Serwis komputerowy (99)

Sieci komputerowe (15)

Sprz?t komputerowy (121)

System ERP - enterprise resource planning (17)

Tutoriale (5)

Us?ugi komputerowe (113)


Wpisy
Sortowanie :
Chcesz, ?eby dzia? IT w Twojej firmie by? na jak najwy?szym poziomie? Interesuje Ci? tylko innowacyjna technologia? Skontaktuj si? z naszym dzia?em ekspertów, powiedz co chcesz osi?gn?? i opowiedz nam o swoich oczekiwaniach. Postaramy si? stan?? na wysoko?ci zadania i przede wszystkim zaoferujemy Ci nowoczesne Data Center, które b?d? chronione na wiele ró?nych sposobów. Zaufaj naszemu do?wiadczeniu i skorzystaj z us?ug klasterdatacenter.
Kategorie:

Data dodania: Mar 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Interesujesz si? grami komputerowymi? Je?eli tak to serdecznie zapraszamy do naszego liceum, które powstaje przy Warszawskiej Szkole filmowej. Dzi?ki nam ka?dy b?dzie wiedzia? jak tworzone s? gry wideo, jak je programowa? oraz wykonywa?. Zapraszamy bardzo serdecznie do sk?adania poda? do naszego liceum. Ka?demu przeka?emy cenn? wiedz?, któr? z pewno?ci? wykorzysta w praktyce.
Kategorie:

Data dodania: Sep 8, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Z komputerem bywa czasem jak z samochodem... Bowiem jednemu i drugiemu potrzebny jest od czasu do czasu wizyta w serwisie. Tym pierwszym pieczo?owicie zajm? si? fachowcy z mediakoder.pl. To serwis komputerowy, który postawi ka?dy sprz?t na nogi. Bez wzgl?du na problem, ka?dy zostanie rozwi?zany - czego gwarancje daje mediakoder.pl - dobry serwis komputerowy.
Kategorie:

Data dodania: Jul 29, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wszystkie baterie do laptopa ??czy ta sama, nielubiana przez chyba wszystkich cecha - z biegiem czasu roz?adowuj? si? coraz szybciej. Jedynym rozs?dnym w takiej sytuacji wyj?ciem jest zakup nowego akumulatora, którego mo?esz dokona? w naszym sklepie. Otrzymasz od nas profesjonaln? porad?, gwarancj? na sprz?t i baterie do laptopa najwy?szej jako?ci w korzystnej cenie.
Kategorie:

Data dodania: Jul 19, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo MDM Komputery Sp. z o. o. Sp. k., którego siedziba znajduje si? w Ostrowie Wielkopolskim, specjalizuje si? w odkupowaniu sprz?tu IT. Kooperujemy z kontrahentami prowadz?cymi dzia?alno?? gospodarcz? oraz instytucjonalnymi. Dysponujemy w?asnym transportem do odbioru zakupionych sprz?tów. Funkcjonujemy w bran?y nieprzerwanie od 1999 roku. Proponujemy równie? fachowe usuwanie danych. Mo?emy zagwarantowa? ka?demu kontrahentowi ca?kowite bezpiecze?stwo proponowanych ?wiadcze?, poniewa? stosowane przez nas programy nie dopuszczaj? mo?liwo?ci odzyskania informacji.
Kategorie:

Data dodania: Dec 15, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma tanielaptopy.eu proponuje klientom komputery przeno?ne, tablety a tak?e komputery stacjonarne. Sprzedajemy produkty poleasingowe lub u?ywane. Testujemy szczegó?owo stan techniczny ka?dego komputera przed jego sprzeda??, dzi?ki czemu klienci maj? zapewnienie, ?e otrzymaj? dzia?aj?cy komputer. Ponadto udzielamy gwarancji na wszystkie u?ywane towary. Przygotowujemy dla Pa?stwa bardzo ciekawe propozycje oraz ró?norodne akcje promocyjne. Prowadzimy równie? skup sprz?tu. W naszej firmie istnieje mo?liwo?? nabycia towarów na raty.
Kategorie:

Data dodania: Jan 24, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Sklep internetowy forlaptop.pl posiada w swojej ofercie cz??ci do laptopów m.in (wentylatory do laptopów, obudowy górne oraz dolne, klawiatury do laptopów, notebooków) pasuj?ce do ró?nych rodzajów modeli laptopów/notebooków np. ASUS, HP, IBM Lenovo Ideapad, ,DELL Inspiron Vostro, ACER Aspire eMachinesi innych. Siedziba firmy znajduje si? w Krakowie. Realizujemy wysy?k? w 24H od zamówienia.
Kategorie:

Data dodania: Apr 22, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zach?camy do zapoznania si? z ofert? firmy SleeveKing.pl – sklepu internetowego specjalizuj?cego si? w dystrybucji uk?adów sch?adzania wodnego oraz powietrznego dla PC, a tak?e innych akcesoriów komputerowych. W asortymencie sklepu znale?? mo?na mi?dzy innymi wentylatory, pasty termoprzewodz?ce, najró?niejsze podzespo?y, panele kontrolne, obudowy, zasilacze, myszki, klawiatury, s?uchawki oraz szereg innych urz?dze? i artyku?ów powi?zanych z komputerami osobistymi. Wspó?dzia?anie ze SleeveKing.pl to gwarancja przyci?gaj?cych cen i natychmiastowej realizacji zamówienia. Wszystkich zainteresowanych poznaniem ca?ej oferty sklepu serdecznie zapraszamy na stron?
Kategorie:

Data dodania: Nov 11, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Zpuwola posiada szeroki asortyment produktów takich jak kasy fiskalne, druki fiskalne, systemy Pos, automatyczna identyfikacja, oprogramowania, wagi, drukarki etykiet, kasy dla lekarzy i prawników. W zakres us?ug wchodz? te? serwis drukarek, serwis komputerów przeno?nych i komputerów stacjonarnych, licencjonowane oprogramowanie, urz?dzenia peryferyjne i akcesoria. Kursy w zakresie obs?ugiwania kas fiskalnych, jak i fachowe wsparcie i rada w dobieraniu odpowiednich instalacji oprzyrz?dowania spe?niaj?cych spersonalizowane potrzeby klientów.

Oprogramowanie dla restauracji, Oprogramowanie dla gastronomii i hoteli, Outsourcing IT Warszawa
http://www.zpuwola.pl
Kategorie:

Data dodania: Oct 8, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Ishock dzia?a na rynku od 1995 roku, sprzeda?, wdra?anie i obs?uga serwisowa oprogramowania zarz?dzania korporacj?, jak i instalacja okablowania, dostawy sprz?tu, tworzenie oprogramowania na zamówienie to oferta z jak? firm/spó?ek/korporacji wychodzi do przysz?o?ciowego kontrahenta. Poza tym sieci bezprzewodowe, urz?dzenia przeno?ne HP i Compaq, serwery NetWare, systemy operacyjne Movell, systemy Windows Hosting to najnowsza propozycja z jak? kontrahenci maj? sposobno?? zapoznawa? si? dzi?ki firmie Ishock. Wieloletnie praktyk?, wiedza, sprzeda? profesjonaln? produktów, marek rozpoznawalnych globalnie buduje zaufanie odbiorców.
Kategorie:

Data dodania: Oct 8, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl