Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Firmy wg bran? > Us?ugi Informatyczne

Wpisy
Sortowanie :
Apilogic to firma ?wiadcz?ca us?ugi z zakresu nowoczesnych rozwi?za? systemowych. Obecnie pracuje zgodnie z wytycznymi dyrektywy Unijnej PSD2, a tak?e Open Banking standards. Firma pracuje na komponentach od najlepszych partnerów technologicznych. Posiada wieloletnie do?wiadczenie w realizacjach dla bran?y finansowej. Obecnie ?wiadczy równeiz us?ugi edukacyjne w zakresie otwartych API bankowych oraz API Management. Po wi?cej informacji na temat dzia?alno?ci firmy zapraszamy na jej stron? internetow? oraz fanpage.
Kategorie:

Data dodania: Aug 28, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz mie? w zasi?gu r?ki aplikacj? mobiln?? Masz swoj? firm? i stawiasz na jej nowoczesn? promocj?? Wybierz us?ugi software house we Wroc?awiu, powiedz, o jakich rozwi?zaniach my?lisz i pozwól naszym specjalistom przygotowa? oprogramowanie na miar? Twoich potrzeb. Specjalnie dla Ciebie mo?emy stworzy? nie tylko aplikacje na telefon, ale tak?e profesjonalne oprogramowanie na tablety i komputery. Zapraszamy do kontaktu.
Kategorie:

Data dodania: Jun 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedstawiamy Pa?stwu firm? Transcom System specjalizuj?c? si? w konsultingu i tworzeniu wyspecjalizowanych informatycznych systemów kontroli dost?pu, opartych o karty elektroniczne, bilety z kodem kreskowym, transpondery itd. Nasze wieloletnie do?wiadczenie w bran?y teleinformatycznej pozwala na opracowanie globalnych rozwi?za? dla zwi?kszenia efektywno?ci, przy u?yciu najnowszych zdobyczy techniki informatycznej i telekomunikacyjnej.
Kategorie:

Data dodania: Jun 5, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Szyfrowanie rozmów zapewnia dzi?ki rozwi?zaniom Sycret Voice bezpiecze?stwo po??cze? oraz danych, przetrzymywanych na telefonie, na przyk?ad zdj??, plików czy SMS-ów. Rozwi?zanie wyró?nia si? tym, ?e w przeciwie?stwie do konkurencji, szyfrowanie nie odbywa si? w systemie operacyjnym aparatu, lecz w specjalnej karcie ze specjalnym modu?em kryptograficznym.
Rozwi?zania, oferowane przez firm? Szyfrowanie rozmów, chroni? zarówno przed z?o?liwym oprogramowaniem (np. trojanami), jak i pods?uchami. Ale dane s? tak zabezpieczone, ?e nie b?dzie mo?na ich odtworzy?, gdy trafi? w niepowo?ane r?ce, np. podczas kradzie?y.
Kategorie:

Data dodania: Apr 20, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

DrSoftware zajmuje si? tworzeniem aplikacji mobilnych dla firm i osób prywatnych. Tworzymy aplikacje mobilne na platformy Android i iOS. Cechuje nas terminowo?? i wysoka jako?? wykonywanych us?ug. Je?li chcesz mie? profesjonalnie stworzony i przetestowany kod zapraszamy do zapoznania si? z oferta DrSoftware. Oprócz tworzenia aplikacji mobilnych oferujemy równie? tworzenie stron internetowych na zamówienie oraz aplikacje internetowe. Jeste?my otwarci na sugestie klientów i zawsze zdanie klienta jest najwa?niejsze. Gwarantujemy 100% satysfakcji z oferowanych przez nas us?ug programistycznych.
Kategorie:

Data dodania: Jan 14, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

STYLonline to sie? tematyczna skupiaj?ca serwisy poruszaj?ce tematyk? szeroko poj?tego stylu ?ycia.
To, co wyró?nia sie? reklamow? STYLonline, to przede wszystkim ciekawe kategorie tematyczne oraz ogromne mo?liwo?ci w obszarze tworzenia niestandardowych projektów i kreacji reklamowych, bardzo mocno powi?zanych z tre?ci? oraz informacj?.
Koncentracja budowy portfolio witryn w wybranej grupie pozwala na przygotowanie bardzo atrakcyjnych ofert reklamowych, co u?atwia i podnosi jako?? komunikacji w biznesie.
Kategorie:

Data dodania: Dec 29, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Datarino oferuje najwy?szej jako?ci us?ugi Big Data. Firma specjalizuj?ce si? w projektowaniu i wdra?aniu narz?dzi do gromadzenia, integrowania, optymalizowania oraz analizowania baz danych dla ró?nych bran?. Datarino to firma, która posiada przydatne ka?dej du?ej firmie know-how, dotycz?ce radzenia sobie z danymi. Wejd? na stron? http://datarino.com/ i sprawd? jakie korzy?ci daje Big Data. Zapraszamy do kontaktu.
Kategorie:

Data dodania: Nov 29, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Projektujemy nowoczesne strony internetowe w oparciu o najnowsze dost?pne technologie. Strony s? responsywne oraz zoptymalizowane pod wyszukiwarki internetowe. Nie korzystamy z szablonów. Wszystkie strony tworzymy w oparciu o indywidualny projekt graficzny. ?wiadczymy równie? us?ugi z zakresu pozycjonowania strony w Google. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w projektowaniu stron internetowych potwierdzone ilo?ci? zrealizowanych dotychczas projektów. Wi?cej szczegó?ów znajd? Pa?stwo na oficjalnej stronie agencji. Zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Sep 15, 2016 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

お陰で、修復インストールをする事に・・・ほぼ振り出し状態でした。 郊外なので電波が思ったより弱くて まあ、つながっています。 windows10
  北朝鮮の独自OS、政治体制を反映し特殊な進化を遂げるジョブズもビックリのクールなUIに、機密漏洩を防ぐ高度なセキュリティを実装2015年12月28日(月) Newsweek   国産を使おう! 外国製が氾濫するセキュリティソフト パソコンを使うのに欠かせないセキュリティソフト。 大人のウェブサイト見るにはWindowsよりも安全か!?失礼しました。
office 2013 通販  そうそう、そのパソコンなんだけど、12月中旬にwindows10のパソコンを購入し,データ引っ越しやらファイル整理していたら、ある時から「e動画録画」「RealTimes」といった動画ダウンロードソフトや、パソコンでラジオが聞ける「radikool」がエラーで堕ちるようになる。 軽いスライスを え? 左カップに蹴られ、  クルッと回って戻っちゃった  ❹悔しすぎ 残念パー 3。
office 2016 認証
そして,関係副詞として扱われる the way は「方法」を表す他の単語を用いて, the manner, the fashionとなることもある。 1 つは貨物サー ビスゕ゗テムです。 windows7 認証
けれど、すぐに今の景色に慣れて昨日までの景色は思い出になっていく。 バックアップ先は、オンラインではないほうが安全でしょう。
windows8.1 os (選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止) 第百三十七条の三  第二百五十二条又は政治資金規正法第二十八条 の規定により選挙権及び被選挙権を有しない者は、選挙運動をすることができない。 レスピーギ:教会のステンドグラス,秋の詩 / ルッジェーロ・リッチ(vn),キース・クラーク指揮パシフィック交響楽団youtube.com で見つけた音楽(クラシック)動画を my Blog に載せて記事にしていましたが、ついに^^;自分で作っちゃいました。
windows8.1 購入
Kategorie:

Data dodania: Sep 3, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

CBA.pl to profesjonalny hosting WWW który b?dzie idealnym wyborem dla pocz?tkuj?cego internauty – z uwagi na ?atwy dost?p do oprogramowania, ale i dla zaawansowanego u?ytkownika – dzi?ki mnogo?ci rozwi?za? i opcji dost?pnych dla klientów CBA. Ka?dy u?ytkownik, mniej lub bardziej zaawansowany mo?e jednak znale?? odpowied? na ka?de pytanie na naszym forum, b?d? kieruj?c si? prosto do obs?ugi CBA poprzez wygodny system ticketów. Nasza firma stara si? by? jak najbardziej elastyczna – mo?na u nas znale?? darmowy hosting oraz domeny, jak i p?atne plany PRO o du?ych mo?liwo?ciach i plan VIP - dla tych, którzy chc? osi?gn?? maksimum z oferowanych przez nas us?ug.
Kategorie:

Data dodania: Aug 8, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl