Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Edukacja Nauka > Kursy

Wpisy
Sortowanie :
Poszukujesz dobrej jako?ci wkr?tów? Chcesz zaopatrzy? swój sklep w produkty o sprawdzonej marce, dost?pne w wielu modelach? Je?li tak, pomo?emy ci to uczyni?. Firma Baltic Fasteners zajmuje si? od wielu lat produkcj? wkr?tów. Dzi?ki temu mog?a osi?gn?? wysokie pozycje na rynku, ciesz?c si? opini? sprawdzonego i godnego zaufania dostawcy. W ofercie odnajdziemy zarówno wkr?ty do drewna, wkr?ty do blachy i dziesi?tki innych wkr?tów, z których wszystkie spe?niaj? rygorystyczne kryteria jako?ciowe i wytrzyma?o?ciowe.
Kategorie:

Data dodania: Jul 24, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ka?dy kto zdecyduje si? na szkolenie w Network Masters otrzyma certyfikat uko?czenie kursu podpisany przez naszego specjalist?.

Program MS Excel, dost?pny w najpopularniejszym pakiecie biurowym jakim jest MS Office, to najcz??ciej u?ywany program na ?wiecie nie tylko w biurach jak i domowym zak?tku. Obs?uga jego umo?liwia nam tworzenie ró?nych baz danych oraz oblicze?.
Oprócz kursu Excel podstawy, Excel ?redniozaawansowany, Excel zaawansowany, proponujemy szkolenia takie jak kurs Excel w logistyce, kurs Excel w ksi?gowo?ci, kurs Excel w marketingu/
Kurs Excel VBA, jest do bardziej z?o?onych oblicze? i stworzony jest dla bardziej zaawansowanych u?ytkowników Excela.
Kurs Access
adresowany jest do pocz?tkuj?cych u?ytkowników i osób, które chc? zapozna? si? z programem. Naucz? si?, jak efektywnie i wygodnie korzysta? z baz danych przy pomocy programu. Poznaj? kwerendy do ich przetwarzania i analizy oraz raporty przedstawiaj?ce dane w ró?nych zestawieniach.
Kategorie:

Data dodania: May 22, 2017 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Szkolenie m?odych kierowców to du?e wyzwanie. Doskonale wiemy o tym, dlatego w swojej szkole zatrudniamy wy??cznie sprawdzonych instruktorów z du?ym do?wiadczeniem, którzy maj? wszystkie kwalifikacje do wykonywania kursów. Dzi?ki temu, nasi uczniowie maja szans? zdobywa? teori? i praktyk? zgodn? z wszelkimi przepisami i zasadami. W takich warunkach nauka jazdy warszawa mo?e przebiega? w poprawny sposób. Nasza szko?a, czyli o?rodek szkolenia kierowców Aurinko przygotuje Ci? do zdania egzaminu na prawo jazdy warszawa. Pójdziesz na ten jeden z najwa?niejszych w ?yciu egzaminów pewny, ?e umiesz je?dzi? i znasz przepisy ruchu drogowego. Z jego zaliczeniem na pewno nie b?dziesz mia? k?opotu. Chcesz dowiedzie? si? jakie techniki nauczania stosujemy? Wejd? na www.oskaurinko.pl.
Kategorie:

Data dodania: Mar 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Akademia Szkole? Kosmetycznych Beauty Extra organizuje kursy i szkolenia kosmetyczne takiej jak kursy stylizacji paznokci, kursy makija?u czy medycyny estetycznej. Po uko?czeniu szkolenia kursanci otrzymuj? mi?dzynarodowy certyfikat firmy Professionails. Nasz? kadr? tworz? profesjonali?ci z wieloletnim do?wiadczeniem. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? bogat? ofert? szkoleniow?.
Kategorie:

Data dodania: Mar 6, 2017 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Akademia Dietetyki czyli znakomitej jako?ci kurs online, kursy dietetyczne online przygotowane przez najlepszych fachowców. Je?eli szukacie specjalistycznych i skutecznych kursów, je?eli szukacie opcji na nowoczesny kurs dietetyki online z certyfikatem i musicie mie? sto procent pewno?ci to polecamy wam w?a?nie kurs online przygotowany przez Akademia Dietetyki
Kategorie:

Data dodania: Feb 23, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Profesjonalne szkolenia Excel pomagaj? wielu osobom. I to nie tylko pracownikom du?ych firm, którzy zostali skierowani na taki kurs, aby mogli podnie?? swoje kwalifikacje. Wiele osób decyduje si? na to z w?asnej woli, jedynie po to, aby móc pog??bi? swoj? wiedz? informatyczn?. Osoby te korzystaj? tak?e z kursów php, lub vba. Ca?a przekazana wiedza gdzie? tam zawsze zostanie, a obs?uga odpowiednich programów komputerowych mo?e okaza? si? niezwykle przydatna w praktyce, zapewniaj?c znaczne u?atwienie pracy na komputerze, tak?e w domu.
Kategorie:

Data dodania: Jan 14, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Smart Kursy i Szkolenia zajmuje si? organizowaniem szkole? zawodowych, które umo?liwi? podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz awans w dotychczasowej pracy. Nasz? specjalno?ci? s? kursy dla przewo?ników z zakresu ADR. Posiadamy w swojej ofercie równie? interesuj?cy zestaw kursów dla by?ych pracowników s?u?b mundurowych - tzw: rekonwersja dla ?o?nierzy. Nasza oferta obejmuje szereg szkole? biurowych i kosmetycznych. Je?li chcesz zarabia? wi?cej - uko?cz jeden z naszych kursów. Do??cz do najlepszych pracowników na rynków.
Kategorie:

Data dodania: Nov 26, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Pravnik to internetowy system nauki i powtórek, wspomagaj?cy nauk? do egzaminu na aplikacj? adwokack?, komornicz? czy notarialn?.

Wiedza wyniesiona z uniwersytetu to cz?sto za ma?o, by zda? egzamin wst?pny na aplikacj?. Bardzo wa?na jest równie? umiej?tno?? rozwi?zywania testów, przy których najdrobniejsze detale maj? nierzadko rozstrzygaj?ce znaczenie. Pravnik to interaktywny system nauki i powtórek, oparty na rozwi?zywaniu testów z ró?nych ga??zi prawa.

Dzi?ki serwisowi Pravnik przygotowania do egzaminu wst?pnego na aplikacj? s? nie tylko skuteczne, ale i przyjemne. Pravnik pozwala zredukowa? czas po?wi?cany na nauk? i zwi?kszy? efekty pracy wk?adanej w dobre przygotowanie si? do egzaminu konkursowego na aplikacj?.
Kategorie:

Data dodania: Sep 23, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Uwaga! Akademia Dietetyki czyli Warszawa, ?ód?, Katowice, Pozna?, Kraków, Lublin to najlepsze rozwi?zania, to najlepsze us?ugi, to doskona?ej jako?ci dzia?ania kiedy kto? chce mie? taki zawód jak dietetyk, kiedy kto? pragnie si?ga? po najlepsze opcje typu dietetyka kliniczna, dietetyka szkolenia, kurs dietetyczny czy te? dietetyka ksi??ki. Tak to w?a?nie dzia?a, tylko nasza Akademia Kliniczna, tylko najlepsze opcje w przyst?pnych cenach. Zapraszamy ju? dzisiaj do wspó?pracy
Kategorie:

Data dodania: Aug 26, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

DJ Promotion to marka, która rekomendowana jest ka?demu, kto potrzebuje profesjonalnego consultingu dotycz?cego polskiej bran?y muzycznej. Profesjonalnie przygotowany personel jest tutaj kluczem do ?wiadczenia najlepszych us?ug na rynku. Elastyczne podej?cie do potrzeb ka?dego klienta, do?wiadczenie oraz kreatywno?? przek?ada si? na doskona?e wyniki tej marki.
Kategorie:

Data dodania: Jul 29, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl