Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Zdrowie Uroda > Gabinety

Wpisy
Sortowanie :
Nasz gabinet stomatologiczny prowadzony jest przez wiele lat. Przez ten czas zmierzamy do podnoszenia komfortu pobytu pacjenta w naszym gabinecie. Nasz zespó? nieustaj?co podnosi kwalifikacje poprzez szkolenia, kursy, sympozja. Mamy ?wiadomo??, ?e zwi?kszanie ju? zdobytej wiedzy jest wr?cz nieodzowne do prawid?owej pracy z klientem, korzystania ze wszystkich mo?liwo?ci technicznych i nowo?ci w stomatologii. Pracujemy korzystaj?c z najlepszych wzorców ?wiatowej stomatologii zarówno je?li chodzi o materia?y, procedury jak i sprz?t. Ekip? tworz?: lekarze stomatolodzy, dyplomowane higienistki stomatologiczne, profesjonalna asysta dentystyczna i laboratorium protetyczne. Od samego pocz?tku istnienia stosujemy rejestracj? na godziny. Oszcz?dza to cenny czas naszych klientów. Super, je?li mo?ecie Pa?stwo przyby? do nas dziesi?? minut wcze?niej przed zaplanowan? wizyt?. Pacjentów przychodz?cych do nas po raz pierwszy prosimy o przyniesienie ze sob? ?wie?ego zdj?cia przegl?dowego z?bów - a w razie potrzeby s?u?ymy informacj? gdzie takie zdj?cia mo?na na poczekaniu zrobi?. Dla najm?odszych polecamy rady higienistki stomatologicznej, która wska?e rodzicom jak zbilansowa? diet? dziecka, ?eby z?by by?y mocne i odporne na bakterie próchnicze. Higienistka pomo?e w tematach: jak ustrzec dziecko przed próchnic? butelkow?, jak? past? wybra?, od kiedy maluch powinien zacz?? sam szczotkowa? z?bki, czy wyrzynanie z?bów mlecznych zawsze musi bole?? Higienistka nauczy tak?e rodziców prawid?owego szczotkowania z?bków u malucha. Ponad to sprawdzi za pomoc? specjalnych preparatów poprawno?? mycia z?bów – a to powszechnie wyst?puj?cy problem z obserwacj? pierwszych objawów próchnicy.
Kategorie:

Data dodania: Jun 22, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Potrzebujesz ju? wykona? badania do pracy? Skorzystaj z naszej pomocy, dzi?ki której to poznasz ju? przygotowan? ofert? kliniki. Nasza klinika mam ju? wielu lekarzy specjalistów, którzy to pomog? wam w wykonaniu takich bada?. Jeste? zainteresowany tak? pomoc?? Umów si? na wykonanie takich bada?. Nasza strona jest dla was dost?pna przez ca?? dob? i mo?ecie z niej korzysta? bez ?adnych ogranicze?.
Kategorie:

Data dodania: Jun 11, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Musisz wykona? profesjonalny zabieg odm?adzaj?cy, ale chcesz mie? pewno??, ?e wykonujesz go w dobrej klinice? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, która mi?o ci? zaskoczy! Nasz gabinet posiada do?wiadczenie i profesjonalistów, którzy z pe?nym zaanga?owaniem s? w stanie wykonywa? zabiegi ró?nego rodzaju. Zapewniamy wam atrakcyjny cennik oraz mo?liwo?? szybkiego zabukowania terminu przez stron? internetow?. Je?li zale?y Ci na dobrym zabiegu, sprawd? nasze us?ugi!
Kategorie:

Data dodania: May 22, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz mie? pewno??, ?e aparat orodotnyczny, który b?dzie nosi?o Twoje dziecko jest bezpieczny i skuteczny? Zdajesz sobie spraw? z tego, ?e takie leczenie mo?e trwa? nawet pó?tora roku? Je?eli szukasz sprawdzonych rozwi?za?, to serdecznie polecamy Ci nasz aparat o nazwie invisalign. Jego niew?tpliw? zalet? jest przezroczysto??. Tak naprawd? nikt z Twojego otoczenia nie b?dzie wiedzia?, ?e nosisz aparat ortodontyczny. Gor?co Ci go polecamy.
Kategorie:

Data dodania: Apr 19, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Choroba to zawsze trudny czas nie tylko dla osoby chorej. Wygodnym rozwi?zaniem tego problemu jest us?uga psychiatra do domu, gdy? chory nie musi opuszcza? miejsca, w którym czuje si? swobodnie. Family - Med - Psychiatra, psychoterapeuta, Seksuolog pomo?e w rozwi?zaniu problemów zdrowotnych. Porady odbywaj? si? przy zachowaniu ca?kowitej dyskrecji i z trosk? o dobro pacjenta. Wizyty domowe Bydgoszcz, S?pólno Kraje?skie, Solec Kujawski to wygodne rozwi?zanie dla wszystkich osób potrzebuj?cych konsultacji z renomowanym lekarzem psychiatr?.

wizyty domowe psychiatra Bydgoszcz, wizyty domowe Bydgoszcz, wizyty domowe Solec Kujawski, wizyty domowe S?pólno Kraje?skie, seksuolog Bydgoszcz
Kategorie:

Data dodania: Mar 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Stomatologia Pa?yga to doskonale wyposa?ony i przyjazny pacjentom gabinet w Sosnowcu. Wykwalifikowany zespó? stomatologów i higienistów, posiadaj?cy nowoczesn? wiedz? i kwalifikacje, realizuje us?ugi z zakresu stomatologii zachowawczej, dzieci?cej, endodoncji i protetyki, a tak?e chirurgii, ortodoncji, periodontologii oraz stomatologii estetycznej. Zach?camy do zapoznania si? z pe?n? ofert? Stomatologii Pa?yga na stronie internetowej. Tam znajdziecie Pa?stwo tak?e cennik us?ug oraz dane kontaktowe. 
Kategorie:

Data dodania: Feb 6, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Salon kosmetyczny z Nowego S?cza proponuj?cy swoim Klientkom zró?nicowany wachlarz us?ug kosmetycznych na cia?o i twarz. W?ród ró?norodnych zabiegów upi?kszaj?cych dost?pne s? mi?dzy innymi przed?u?anie rz?s, manicure hybrydowy a tak?e zabiegi oczyszczaj?ce skór?. Zabiegiem ciesz?cym si? ogromnym zainteresowaniem, w?ród klientek w ró?nym wieku jest manicure hybrydowy. Efekt zdobienia paznokci za pomoc? manicure hybrydowego jest stosunkowo trwa?y poniewa? utrzymuje si? do nawet czterech tygodni.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Manicure hybrydowy to obecnie najpopularniejsza metoda upi?kszania paznokci. Maj?ca du?? rzesz? mi?o?niczek w w ró?nej grupie wiekowej. Z tego powodu nasz gabinet kosmetyczny, w?ród wykonywanych zabiegów upi?kszaj?cych posiada manicure hybrydowy. Na naszej stronie internetowej znajd? Pa?stwo wnikliwy opis wykonywania manicure hybrydowego i zdj?cia przedstawiaj?ce przyk?adowe metody zdobienia paznokci. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu pi?kno?ci przy ul. Grzegórzeckiej 73A/U8 w Krakowie.
Kategorie:

Data dodania: Jan 30, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zmagasz si? z bólem z?ba? Najwy?szy czas przyj?? do nas!
Pogotowie dentystyczne Bydgoszcz, Toru? oferuje profesjonalne leczenie stomatologiczne przy zastosowaniu najlepszych metod oraz z u?yciem najnowszych technologii.
Do?wiadczeni specjali?ci: dentysta, chirurg szcz?kowy zapewni? bezbolesne leczenie na najwy?szym poziomie. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo równie? leczenie chorób przyz?bia, implanty, protetyka, leczenie kana?owe u?yciem mikroskopu i najnowocze?niejszego urz?dzenia SAF.
Dzi?ki nam Twój u?miech b?dzie zdrowy i pi?kny!
Nie czekaj! Skontaktuj si? z nami ju? dzi?: www.schelldent.pl.
Kategorie:

Data dodania: Dec 5, 2016 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Gabinet stomatologiczny Danuty Majewskiej to nowoczesna przychodnia stomatologiczna, która oferuje bogat? gam? zabiegów stomatologicznych w Radomiu. W naszej ofercie znajd? pa?stwo: stomatologi? zachowawcz?, leczenie kana?owe oraz implanty. Gabinet stomatologiczny Danuty Majewskiej jest wyposa?ony w profesjonalny sprz?t najwy?szej jako?ci. Nasza pracownia dentystyczna zosta?a wyposa?ona w wysokiej jako?ci rentgen RTG. Przyjmuj?cy w klinice denty?ci maj? du?e do?wiadczenie medyczne a, tak?e szereg szkole?, które umo?liwia im przyjmowanie pacjentów z najtrudniejszymi przypadkami medycznymi.
Kategorie:

Data dodania: Nov 24, 2016 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl