Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Zdrowie Uroda > Medycyna

Wpisy
Sortowanie :
Instytut Genetyki S?dowej IGS to profesjonalne laboratorium zlokalizowane w Bydgoszczy. Strona internetowa genetico.pl informuje o ofercie placówki oraz zawiera wszelkie dane na temat jej akredytacji i uprawnie?. Laboratorium jest jednym z niewielu w Polsce, którego wyniki bada? uznawane s? za pe?noprawne dowody s?dowe. Instytut wykonuje testy z zakresu ojcostwa i pokrewie?stwa, kryminalistki oraz genealogii. IGS jednak posiada punkty badawcze na terenie ca?ego kraju.
Kategorie:

Data dodania: Sep 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0
New

Komentarze Ranking

Odpowiednie podej?cie do produktu jest w stanie zdzia?a? naprawd? bardzo wiele, dlatego serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, a sami Pa?stwo zobacz?, ?e mimo wszystko soczewki jednodniowe zdaj? egzamin. Dlatego je?li kto? z Pa?stwa nadal si? waha przed zmian? okularów na soczewki, to b?dzie móg? rozwia? wszelkie swoje w?tpliwo?ci. Jeste?my przekonani, ?e dla was równie? wiele to b?dzie mog?o znaczy?. Tak wi?c ju? dzi? zach?camy do sprawdzenia, co oferujemy, by mogli Pa?stwo samodzielnie podj?? w?a?ciw? decyzj?.
Kategorie:

Data dodania: Aug 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Za po?rednictwem renomowanego serwisu internetowego BlogNaZdrowie mo?ecie Pa?stwo zaznajomi? si? z rozlicznymi artyku?ami poradnikowymi, które dotycz? tematyki piel?gnacji urody oraz dba?o?ci o dobre samopoczucie. Z nami Twoja kondycja b?dzie na wysokim poziomie. Zapraszamy do wnikliwej lektury artyku?ów po?wi?conych kategoriom choroby, ci??y, ?wiczeniom, jedzeniu, piciu. Szczegó?owe porady na stronie.
Kategorie:

Data dodania: Jul 25, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Planujesz przeszczep w?osów, ale nie wiesz do kogo zwróci? si? w tym celu? Szukasz profesjonalistów? Zapraszamy do skorzystania z oferty naszej kliniki Medical Hair. U nas masz gwarancj? indywidualnych bezp?atnych konsultacji i sprawdzenia efektu zabiegu przed jego wykonaniem. Wype?nij formularz zg?oszeniowy i oczekuj od nas kontaktu. Zapraszamy do korzystania z naszych profesjonalnych us?ug.
Kategorie:

Data dodania: Jul 16, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Setpon dzia?a na rynku od wielu lat, specjalizuj?c si? w produkcji sprz?tu rehabilitacyjnego, akcesoriów dedykowanych osobom niepe?nosprawnym, niezb?dnych do wyposa?enia ?azienki, mebli medycznych itd. Setpon stale rozbudowuje swój asortyment, aby zaspokoi? potrzeby szpitali, gabinetów lekarskich oraz osób niepe?nosprawnych. Klienci mog? liczy? na profesjonaln? obs?ug? i korzystne ceny.
Kategorie:

Data dodania: Jul 7, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zestawy do pozyskania osocza bogatop?ytkowego i fibryny bogatop?ytkowej keymed in vivo™ | Kwas hialuronowy | Profesjonalne Szkolenia | Innowacyjnie * Bezpieczenie * Naturalnie
Jako jedyna firma w Polsce posiadamy w naszej ofercie zestawy do pozyskania trzech frakcji: osocza bogatop?ytkowego PRP, p?ynnej fibryny bogatop?ytkowej I-PRF oraz zaawansowanej fibryny bogatop?ytkowej A-PRF. Naszym klientom zapewniamy najwy?szej jako?ci wirówki laboratoryjne oraz profesjonalnie przeprowadzone szkolenia w zakresie merytorycznym oraz praktycznym, które stanowi? ogromne wsparcie dla lekarzy.
Rozwi?zania dla: medycyna estetyczna, stomatologia, ortopedia, weterynaria.
Kategorie:

Data dodania: Jul 7, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?li szukasz specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji to mamy przyjemno?? przedstawi? nasz gabinet Fizjoterapii Pasternak, gdzie zajmujemy si? wszelkimi dolegliwo?ciami zwi?zanymi z uk?adem nerwowym oraz uk?adem ruchu. Do ka?dego pacjenta podchodzimy indywidualnie oraz z du?ym zainteresowaniem, poniewa? aby skutecznie walczy? z problemem, trzeba dobrze pozna? osob?, która go ma. Przyjmujemy osoby doros?e, starsze jak i dzieci w gabinecie na terenie Krakowa, a dla pacjentów, u których stan zdrowia nie pozwala na wizyt? osobist? doje?d?amy do domu. Do zakresu naszych us?ug nale?y rehabilitacja: ortopedyczna, neurologiczna, sportowa, pooperacyjna, po zabiegach oraz terapia manualna. Prowadzimy równie? opiek? trenera sportowego dla sportowców przygotowuj?cych si? na przyk?ad do wi?kszego wydarzenia. Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia odpowiadaj?cego terminu wizyty oraz na nasz? stron? internetow? po wi?cej szczegó?ów.
Kategorie:

Data dodania: Jun 26, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Twój m?? potrzebuje sta?ej opieki medycznej, ale Ty pracujesz i nie mo?esz by? przy nim przez ca?? dob?? Szukasz jakiego? sprawdzonego i skutecznego rozwi?zania? Mamy dla Ciebie pewn? propozycj?. Je?eli mieszkasz w Trójmie?cie, lub w okolicach, to skontaktuj si? z pracuj?cymi u nas piel?gniarkami i wspólnie ustalcie plan dzia?ania. Jeste?my do Twojej dyspozycji i bardzo ch?tnie zaprezentujemy Ci wszystkie nasz us?ugi piel?gniarskie Gda?sk.
Kategorie:

Data dodania: Apr 7, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedstawiamy Ci nasz prywatny o?rodek leczenia uzale?nie? i mamy nadziej?, ?e je?li tylko zajdzie taka potrzeba, to zostaniesz naszym pacjentem. U nas na pomoc mog? liczy? osoby uzale?nione od hazardu, alkoholu, leków i narkotyków. My nie os?dzamy i nie dajemy nic nie znacz?cych rad. Po prostu dzia?amy i przekonujemy osob? uzale?nion?, ?e ?ycie bez u?ywek tak?e mo?e by? przyjemne. Niektórzy nasi terapeuci s? tego ?ywym dowodem. Sami bowiem borykali si? z ró?nymi na?ogami, a teraz wiod? normalne i spokojne ?ycie. Je?li i Ty tak chcesz, to nasz o?rodek dla uzale?nionych jest w?a?nie dla Ciebie. Skorzystaj z tej niepowtarzalnej okazji i zrób krok w dobr? stron?. Oferujemy Ci miesi?czn? terapi? i mamy nadziej?, ?e leczenie nasze leczenie pomo?e Ci wyj?? na prost?. Je?li chcesz sprawdzi? nasze certyfikaty i referencje, to zapraszamy na nasz? stron?.
Kategorie:

Data dodania: Mar 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Choroba to zawsze trudny czas nie tylko dla osoby chorej. Wygodnym rozwi?zaniem tego problemu jest us?uga psychiatra do domu, gdy? chory nie musi opuszcza? miejsca, w którym czuje si? swobodnie. Family - Med - Psychiatra, psychoterapeuta, Seksuolog pomo?e w rozwi?zaniu problemów zdrowotnych. Porady odbywaj? si? przy zachowaniu ca?kowitej dyskrecji i z trosk? o dobro pacjenta. Wizyty domowe Bydgoszcz, S?pólno Kraje?skie, Solec Kujawski to wygodne rozwi?zanie dla wszystkich osób potrzebuj?cych konsultacji z renomowanym lekarzem psychiatr?.

wizyty domowe psychiatra Bydgoszcz, wizyty domowe Bydgoszcz, wizyty domowe Solec Kujawski, wizyty domowe S?pólno Kraje?skie, seksuolog Bydgoszcz
Kategorie:

Data dodania: Mar 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl