Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Ro?liny Zwierz?ta > Hodowle psów

Wpisy
Sortowanie :
Hodowla owczarków niemieckich. owczarki niemieckie - Kraków ,
ma?opolska - szczeniaczki rodowodowe.
Galeria, Porady, Mioty, Zdrowie, ?ywienie,
Szczeniaki, Krycie, Szkolenie, Wystawy.
Nasza hodowla mie?ci si? w miejscowo?ci B?dkowice
( 22 km na pó?noc od Krakowa ), powsta?a w 1990 roku.
W naszej hodowli znajd? Pa?stwo, owczarki - wystawowe,
stró?uj?ce a tak?e pieszczochy.
Zapraszamy na nasz? stron?.
Kategorie:

Data dodania: Sep 12, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Marzenia, pasja, szcz??cie - to przes?anie hodowli labradorów Kwiat Pustyni. Strona hodowli prezentuje ciep?e, rodzinne relacje mi?dzy cz?owiekiem i zwierz?ciem, przedstawia osi?gni?cia i zdj?cia psów, a tak?e informacje o rasie labrador retriever, gar?? dobrych rad oraz aktualno?ci z ?ycia piej rodzinki.
Motto hodowli Kwiat Pustyni:
Jest twoim przyjacielem, partnerem, obro?c?, twoim psem.
Jeste? jego ?yciem, mi?o?ci?, przewodnikiem.
B?dzie twój, wierny i oddany do ostatniego uderzenia serca.
Winien mu jeste? zas?u?y? na to oddanie.
Kategorie:

Data dodania: Aug 16, 2011 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Znalezienie fajnego psiaka, którego którego mo?emy zabra? do domu, to nie ?atwe zadanie. Je?eli zechcemy mie? pewno??, ?e piesek jest rasowy, zdrowy i czysty, którego przodkowie maj? tyt?u, skierujmy nasz? uwag? w witryn? hodowli psów border collie. Dzi?ki ich witrynie internetowej, któr? znajdziemy pod adresem www.dynamic-quest.com.pl, mo?emy zapozna? si? z czworonogami hodowlanymi, obejrze? mioty, galeria u?atwi nam podj?cie decyzji, za? dywagacje na temat ma?ci piesków czyni? to jeszcze bardziej bananlnym.
Kategorie:

Data dodania: Apr 15, 2011 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

academy dogs jest osrodkiem szkolenie psow który prowadzi szkolenia w systemie ur?ytkowym i sportowym.szkolenie psa naszym zdaniem powinno rozpoiczac sie jak naj wczesniej dlatego w naszej ofercie posiadamy opcj? VIP która pozwala na pomoc przysz?emu w?ascicielowi w wyborze rasy psa oraz temperamentu jak i pózniej monitorujemy rozwój psa oraz jego poistepy edukacyjne.
prowadzimy tresura psów w miastach gdynia,gdansk sopot,elbl?g oraz szkolenie psa zdojazdem na terenie ca?ego woj pomorskiego zgodnie z mapk? na naszej stronie www.academy-dogs.pl
ukladanie psa w zakresie
psie przedszkole
pies towarzysz(ogólne pos?uszenstwo)
socjalizacja trutne psy
terapia trudnych psów
spacery socjalizacyjne
pies obronczy
pies strozujacy
posiadamy nowy dzia? fotografia kynologiczna gdzie oferujeny pami?tke z szkolen w postaci fotografi wykonanej przez naszego fotografa zdjecia ukazuj? psa w pozach i....jakich go nie znacie.
serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i skorzystania z mnaszej oferty
Kategorie:

Data dodania: Sep 20, 2010 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Hodowla psów rasowych z wieloletnim do?wiadczeniem. Beagle La Lu Ruquezas FCI uczestnicz? w konkursach my?liwskich i wystawach psów rasowych. Nasze tropi?ce psy u?ytkowe maj? doskona?y eksterier. Polecamy reproduktora beagle. Atrakcyjne warunki krycia. Mamy szczeniaki rodowodowe na sprzeda?. Zapoznaj si? z wzorcem rasy beagle i zobacz zabawne filmy video i zdj?cia naszych psów.
Kategorie:

Data dodania: Jul 29, 2010 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Psiaki.net.pl to darmowa gie?da psów rasowych. W serwisie mo?na za darmo dodawa? og?oszenia o planowanych miotach, szczeni?tach lub te? doros?ych psach. Kategorie odpowiadaj? podzia?om na grupy wg grup Fédération Cynologique Internationale (FCI), dzi?ki czemu w ?atwy i szybki sposób mo?na znale?? dan? ras?. Wszystkie rasy psów zarejestrowane s? w Mi?dzynarodowym Zwi?zku Kynologicznym, ??cznie z tymi, które nie wyst?puj? na terenie Polski.

Serwis posiada równie? katalog hodowców i informacje o wystawach w 2010 r.
Kategorie:

Data dodania: Dec 29, 2009 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1
Top Rated

Komentarze Ranking

Jeste?my m?od?, ambitn? hodowl? opart? na wieloletnim do?wiadczeniu zdobytym poprzez kontakt z ras?. Nasze psy pochodz? z najlepszej hodowli Akit w Polsce, psy o ?wietnych rodowodach i wspania?ych temperamentach. Polecamy szczeniaczki z ambitnych skojarze?, dobrze zapowiadaj?ce si? wystawowo oraz odpowiednio poprowadzone i odchowane. Przysz?ym w?a?cicielom naszych kitek zawsze s?u?ymy porad? i pomoc?.

Serdecznie zapraszamy na www, gdzie znajd? Pa?stwo nie tylko szczegó?ow? charakterystyk? rasy, jej histori? i ciekawostki z ras? zwi?zane, ale równie? Galeria Zdjec naszych podopiecznych, rodowody, informacje o aktualnych szczeniaczkach i wiele innych... Zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Dec 14, 2009 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W hodowli MASTIFLAND od lat z powodzeniem hodujemy psy. Wielkie psy: MASTIFY TYBETA?SKIE, MASTIFY PIRENEJSKIE, MASTIFY HISZPA?SKIE i FILE BRASILEIRO. One s? nasz? pasj?. Zapraszam na www.mastifland.pl - gdzie zainstalowana zosta?a kamera on-line i gdzie przez ca?? dob? mo?na ogl?da? na ?ywo jak bawi? si? nasze szczeni?ta. A jest na co popatrze? :-)
We wszystkich "psich sprawach" prosz? pyta? bez opami?tania ;-) Z przyjemno?ci? odpowiem.
Kategorie:

Data dodania: Nov 7, 2009 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Punkt Widzenia - hodowla psów rasowych Szpic Wilczy i Buldog Francuski. Szczeni?ta.
Nasza hodowla jest hodowl? domow?. Istnieje od 1990 roku. K?adziemy nacisk na zdrowie naszych psów i staranne odchowanie szczeni?t. Kojarzenia s? przemy?lane a szczeni?ta selekcjonowane.
W 2004 roku za osi?gni?cia hodowlane zostali?my uhonorowani br?zow? odznak? Zwi?zku Kynologicznego w Polsce.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na nasz? stron?.
Kategorie:

Data dodania: Jul 22, 2009 Wejść: 11 Ranking: 5.00 Głosów: 4
Top Rated

Komentarze Ranking

Hodowla psów oferuje labradory Herbu Zadora, czyli szczeni?ta z rodowodem oraz reproduktory dla ka?dego ch?tnego hodowcy suki labradora. Na witrynie szereg wskazówek z obszaru prawid?owej hodowli oraz przygotowania mieszkania na przyj?cie nowego domownika.
Kategorie:

Data dodania: Feb 3, 2009 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl