Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Budownictwo > Kamieniarstwo

Wpisy
Sortowanie :
Firma Kamal jest polskim producentem wyrobów betonowych w Polsce. Posiadamy szeroki wybór kostek brukowych, które oprócz funkcjonalno?ci charakteryzuj? si? równie? niebanalnym wygl?dem, trwa?o?ci? i nisk? cen?. W ofercie znajduje si? równie? kostka chodnikowa czy p?yty ogrodowe, które wykonywane z betonu zdobi? podjazdy oraz ogrody.Chc? zapozna? si? z nasz firm? jak i ofert? wszystkie informacje znajduj? si? na www.kamal.pl Zapraszamy równie? do kontaktu z naszymi fachowcami.
Kategorie:

Data dodania: Aug 18, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Parapety i schody z konglomeratu wykonane s? z materia?ów najlepszych jako?ciowo. Maj? jednolite struktury i idealnie g?adkie powierzchnie. Mo?na je odnawia?. W razie pojawienia si? na ich powierzchni zarysowa? czy niewielkich uszkodze? wystarczy przeprowadzi? us?ug? szlifowania, która przywróci im dawny blask. Dzi?ki temu mo?ecie si? Pa?stwo cieszy? pi?knym wygl?dem parapetów i schodów przez wiele lat.
Kategorie:

Data dodania: Dec 22, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Nagrobki dla VIP, której siedziba znajduje si? w stolicy Dolnego ?l?ska, specjalizuje si? w wykonywaniu nagrobków. Oferujemy mo?liwo?? wykonania ka?dego wzoru wskazanego przez kontrahenta. Staranny wybór surowców a tak?e dobrze wyposa?ony park maszynowy umo?liwiaj? nam zapewnienie odpowiedniej klasy ka?dego wyrobu. Zatrudniamy wy??cznie wykwalifikowanych pracowników, którzy maj? du?e do?wiadczenie w bran?y. Pomagamy klientom w doborze w?a?ciwych towarów. Zapraszamy Pa?stwa do rozmowy z prowadzonym przez nas przedsi?biorstwem.
Kategorie:

Data dodania: May 8, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zak?ad Kamieniarski Wicherek jest producentem nagrobków. Siedziba prowadzonego przez nas przedsi?biorstwa zlokalizowana jest w Poznaniu. ?wietne wyposa?enie naszej firmy w nowoczesne sprz?ty pozwala na zapewnienie ?wietnej klasy ka?dego proponowanego wyrobu. Oferujemy nasze produkty kontrahentom z naszego kraju a tak?e z zagranicy. Zapewniamy równie? opcj? przewiezienia oraz monta?u naszych produktów. Niezwykle starannie wykonujemy ka?de artyku?y. Zapewniamy przygotowanie wszystkich produktów w okre?lonym czasie. Zapraszamy do zaznajomienia si? z wykonanymi przez nas realizacjami.
Kategorie:

Data dodania: Dec 15, 2015 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

GRANIX zak?ad kamieniarski nasz? dzia?alno?ci? jest kamieniarstwo tworzenie wycinanie p?yt kamiennych. Mamy te? ofert? na parapety które pi?knie udekoruj? okno. Nasz? specjalno?ci? s? balaty granitowe. Takie blaty bardzo przydadz? si? w jako blat w kuchni czy na pod?odze czy na ?cianie. W swojej ofercie mamy p?yty granitowe i z marmuru. Marmur i granit to szlachetne tworzywa tworz? ciekawy nastrój i s? bardzo odporne na ?cieranie. Do czego mog? si? przyda? p?yty marmurowe i granitowe. P?yty granitowe i marmurowe przydadz? si? do parapetów do blatów kuchennych , blatów ?azienkowych lad barowych , lad sklepowych do zabudów kominków, do schodów wewn?trznych do schodów wewn?trznych do ?azienek do recepcji do hoteli.
Kategorie:

Data dodania: Oct 7, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Planuj?c budow? wymarzonej nieruchomo?ci powiniene? poszuka? materia?ów budowlanych o najwy?szej jako?ci. Firma transportowo-budowlana Staw-trans spe?ni wasze oczekiwania. Na podanej stronie internetowej znajd? Pa?stwo opis oferty us?ug wykonywanych przez firm? a w tym: sprzeda? materia?ów budowlanych (kruszywa, piasek zasypowy, ziemia humus, ?wir) oraz wykonywanie wszelkich robót ziemnych i wyburzeniowych.
Kategorie:

Data dodania: Sep 10, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Pracownia Plastyczna Liternictwo w kamieniu dzia?a na terenie Rzeszowa nieprzerwanie od roku 1993 i zajmuje si? wykonawstwem liter, grafik i wizerunków w materia?ach takich jak granit, marmur, piaskowiec, br?z, mosi?dz, szk?o i pleksa. Do szerokiego wachlarza us?ug nale?y tak?e tworzenie tablic pami?tkowych z br?zu, p?askorze?b, medali okoliczno?ciowych, herbów i statuetek.
Kategorie:

Data dodania: Aug 12, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo Gemaxum wyspecjalizowa?o si? w sprzeda?y kamienia naturalnego oraz pó?szlachetnego klasyfikowanego jako kamie? jubilerski. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo takie artyku?y jak odporny na czynniki zewn?trzne czarny granit, bia?? Carrar?, interesuj?ce onyxy i alabstry, jak równie? ?ó?ty Dessert Gold. Wykorzystanie oferowanych przez nas produktów we wn?trzach dodaje im klasy, elegancji oraz presti?u. Nasze produkty s? idealnym uzupe?nieniem ka?dego wn?trza zaprojektowanego w dowolnym klimacie. Do wyboru s? ró?nego rodzaju barwy i faktury, które pozwalaj? na ?atwy dobór po??cze?.
Kategorie:

Data dodania: May 23, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz zbudowa? w swoim ogrodzie atrakcyjn? i trwa?? ?awk? z granitu? A mo?e potrzebujesz poprowadzi? drog? dojazdow? do gara?u lub ?cie?k?? Te i inne potrzeby spe?nisz kupuj?c wyroby z granitu od firmy Petra-Bud, która zapewnia nie tylko granit najwy?szej klasy, ale tak?e korzystne ceny oraz du?y wybór produktów. W naszej ofercie znajd? Pa?stwo tak?e p?yty chodnikowe, stopnie granitowe czy kraw??niki.
Kategorie:

Data dodania: Dec 17, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Kamieniarstwo - Zak?ad kamieniarski Kurnicki - na stronie internetowej oferta na grobowce i nagrobki Strzegom. Firma proponuje sprzeda?, monta? i napraw? nagrobków. Dzia?amy g?ównie na terenie miasta Strzgom i innych miast w Polsce. W naszej bogatej ofercie tak?e tablice nagrobkowe, us?ugowe przecieranie bloków, elementy architektoniczne, blaty, meble, posadzki i schody granitowe. Osoby zainteresowane zapraszamy po nagrobki w cenach producenta.
Kategorie:

Data dodania: Dec 17, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl