Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Produkcja Przemys? > Pakowanie

Wpisy
Sortowanie :
Tezarus jako dzia?aj?ca od 15 lat firma jest w stanie zapewni? Twojej fabryce nowoczesne i sprawdzone systemy do pakowania. Proponujemy urz?dzenia do obwi?zywania ?adunków, zak?adania i obkurczania kapturów na paletach, czy te? wiele innych rodzajów. Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej, to odwied? nasz? stron? internetow?. Skontaktuj si? z nami ju? teraz !
Kategorie:

Data dodania: Dec 15, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Bardzo serdecznie zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z bogat? ofert? naszej firmy, zaprezentowan? na stronie internetowej.
Naszym atutem jest do?wiadczenie-firma Vika istnieje od 20 lat! Zajmujemy si? sprzeda?? materia?ów, s?u??cych profesjonalnemu zabezpieczeniu transportowanego ?adunku. Oferujemy wysokiej jako?ci ?a?cuchy mocuj?ce i zawiesia d?wigowe: poliestrowe, pasowe, ko?owe, linowe, ?a?cuchowe, jednorazowe. Polecamy tak?e niezawodne pasy transportowe: z napinaczem lub bez, ERGO, do lawety, do opasania, z klamr? szybkomocuj?c?. Dzi?ki temu zabezpieczymy ka?dy ?adunek.
W naszej ofercie znajd? te? Pa?stwo inne materia?y mocuj?ce: kliny, maty antypo?lizgowe, siatki, poduszki, belki i dr??ki. Vika to tak?e szeroki wybór artyku?ów BHP oraz akcesoriów do pakowania i do TIRA: tablic i oznakowa?, lin holowniczych.
Kategorie:

Data dodania: Feb 9, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zach?camy do zaciekawienia si? ofert? przygotowan? przez firm? Pol Art. Nasze przedsi?biorstwo zaistnia?o w 2001 roku w Warszawie. Proponujemy: wysy?ki krajowe oraz zagraniczne, obs?ug? konkursów, transport dzie? sztuki, konfekcjonowanie, mailing tradycyjny, insertowanie, wysy?ki masowe, obs?ug? sklepów internetowych, foliowanie, pakowanie, kolporta? materia?ów reklamowych. Gwarantujemy do?wiadczone doradztwo i fachowe wskazówki naszych specjalistów. Gwarantujemy wyj?tkowe ceny na przeprowadzane przez nas us?ugi. Zach?camy do odwiedzenia naszej strony internetowej w celu zapoznania si? ze szczegó?ow? ofert? firmy.
Kategorie:

Data dodania: Oct 5, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo Vipak Sp. z o.o. zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Od 1991 roku proponujemy produkty do pakowania. Wspó?pracujemy z producentami maszyn oraz urz?dze?. Zakupi? u nas Pa?stwo: owijarki palet, owijarki poziome, maszyny obkurczaj?ce, palety zatory, maszyny paskuj?ce, folie opakowaniowe, ta?my banduj?ce, ta?my samoprzylepne, folie do sianokiszonek i inne. Ze swojej strony zapewniamy terminow? realizacj? ka?dego zamówienia, mi?? i profesjonaln? obs?ug?, fachowe doradztwo, a równie? konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego. Szczegó?owe informacje na naszej stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Sep 12, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zapraszamy Pa?stwa do skorzystania z propozycji, jak? przygotowa?a firma IGOPAK z siedzib? w ?widnicy. Proponujemy wysokiej jako?ci opakowania plastikowe, piankowe, szyte, a ponadto pojemniki transportowe i wiele innych. Projektujemy je z my?l? o tym, aby pomie?ci?y Pa?stwa produkty oraz z trosk? o najwy?sz? jako??. Oprócz projektowania i produkowania opakowa?, zajmujemy si? po?rednictwem w ich obrocie. Gwarantujemy atrakcyjne warunki wspó?pracy, fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, a równie? do odwiedzenia strony internetowej, jaka zwiera szczegó?owe informacje o dzia?alno?ci przedsi?biorstwa.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasza firma Mirotex powsta?a w 1993 roku, która w roku 2009 w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów znacznie poszerzy?a spektrum swojej dzia?alno?ci. Pocz?tkowo prowadzili?my jedynie hurtowni? opakowa? na terenie Leszna, zaopatruj?c wielu odbiorców z Wielkopolski. Teraz zajmujemy si? produkcj? opakowa? oraz ta?m klej?cych. Posiadamy coraz bogatszy wybór stale wprowadzaj?c nowe produkty. Zapraszamy do naszej hurtowni opakowa? w Lesznie.
Kategorie:

Data dodania: Aug 9, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Panda Import jest twórc? akcesoriów do ochrony paczek. Wszelkie artyku?y produkowane przez przedsi?biorstwo produkowane s? z najlepszej jako?ci surowców, dzi?ki czemu konsument ma gwarancj?, i? paczka bezpiecznie dotrze do miejsca przeznaczenia. W ofercie firmy mieszcz? si? mi?dzy innymi folie stretch, spinaj?ce i ta?my pakowe w bardzo atrakcyjnych cenach. Ca?a oferta proponowana przez przedsi?biorstwo Panda Import mie?ci si? na witrynie www, na któr? serdecznie zapraszam.
Kategorie:

Data dodania: Feb 17, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedstawiamy firm? PAK-WIT, za?o?ona zosta?a w roku 1986. Jest rodzinn?, do?wiadczon? firm?, jaka dzia?a w bran?y opakowa? foliowych. Zajmuje si? produkcj? torebek oraz worków foliowych tak?e toreb reklamowych. Korzystamy z us?ug pakowania metodami: flow pack, blister, skin czy celofanowania. tworzymy opakowania tak?e opaski termokurczliwe. Zach?camy do skorzystania z naszej oferty klientów indywidualnych i mniejsze i du?e przedsi?biorstwa. Z naszej oferty skorzystali mi?dzy innymi Procter and and Gamble, Unilever, Vision Express oraz ORBIS Hotel równie? DSV. PAK-WIT ceni jako?? oraz terminowe realizacje zamówie?. Zaprasza na swoj? witryn?.
Kategorie:

Data dodania: Feb 9, 2014 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Propozycja przedsi?biorstwa Majot z Konstancin Jeziorny zawiera planowanie, produkcj? oraz pakowanie rezultatów. Specjalizujemy si? w opakowaniach rodzaju blister. Nasze opakowania s? funkcjonalne oraz komfortowe w u?yciu, dodatkowo maj? na celu podniesienie atrakcyjno?ci Pa?stwa artyku?ów, a tym samym zwi?kszenie ich sprzeda?y. Gwarantujemy, ?e nasze artyku?y wykonywane s? z materia?ów sprzyjaj?cych ?rodowisku oraz spe?niaj? wszystkie najnowsze normy. Nasze zapakowania sprzedawane s? na ca?ym ?wiecie, a ka?dy, kto zaczyna z nami wspó?prac?, staje si? naszym wiernym wspólnikiem. Wi?cej danych o us?ugach przedsi?biorstwa Majot znajduje si? na stronie internetowej.
Kategorie:

Data dodania: Jan 15, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Siedziba fabrykanta opakowa? tekturowych Inter-Styl-Pak znajduje si? w ?odzi. Jednostka specjalizuje si? w wyrabianiu klapowych i wielkogabarytowych opakowa? kartonowych. Do wyboru s? tektury szare czy bielone o ró?nej gramaturze. Na zlecenie nabywców wytwarzane s? równie? zapakowania o niestandardowym uk?adzie i dowolnie wybranych wymiarach. Inter-Styl-Pak s?u?y ka?dym swoim klientom fachowymi radami i bogatym do?wiadczeniem. Dzi?ki temu wytwarzane s? najlepszej próby zapakowania przystosowane do wszystkich zapotrzebowa? nabywców. Kompleksowa obs?uga oraz satysfakcja klientów to priorytet dla Inter-Styl-Pak. Dok?adne informacje na temat przedsi?biorstwa s? dost?pne na stronie.
Kategorie:

Data dodania: Jan 12, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl