Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Internet > Darmowe aliasy

Wpisy
Sortowanie :
Na stronie najciekawsze tapety na pulpit, animacje i wideo. Zapraszamy do zapoznania si? z szerokim wachlarzem ró?norodnych tapet w wielu atrakcyjnych tematykach. Na stronie mo?na tak?e znale?? ciekawe i zabawne pliki wideo. Ka?dy z u?ytkowników mo?e zalogowa? si? w serwisie i dodawa? w?asne multimedia. Zapraszamy do zaznania pe?nej rozrywki i dobrego humoru.
Kategorie:

Data dodania: Oct 18, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Od jakiego? czasu w Internecie mo?na zaobserwowa? tak zwane skrócone linki. Nasz portal short4u.pl umo?liwi Wam wygenerowanie takiego skróconego linku. Dlaczego warto skraca? swoje linki? W wielu przypadkach link, który chcecie wrzuci? jest zbyt d?ugi i nie mie?ci si? na przyk?ad w opisach na gg, czy w sygnaturze jakiego? forum. Skrócony link zawsze si? zmie?ci. Kolejn? zalet? takiego linku jest to, ?e jest on prosty do zapami?tania.
Jak mo?na wygenerowa? skrócony link? To bardzo proste. Wklej oryginalny link w okno na naszej stronie i kliknij przycisk Skró? – to wszystko. Prawda, ?e bardzo proste?
Teraz sam mo?esz zobaczy? jak to dzia?a. To nic trudnego. Skracaj swoje linki!
Kategorie:

Data dodania: Jul 18, 2011 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strona internetowa, z której mo?na dowiedzie? si? wszystkiego o hostingu. Niestronnicza ocena i porównanie rodzajów hostingu oraz jego dostawców. Obja?niona jest te? terminologia dotycz?ca hostingu, tak, aby ka?dy wiedzia?, co kryje si? za poj?ciami takimi jak: catch-all, antyspam, PHP, ASP, JSP, SSH, SSL, Cron, transfer danych w odniesieniu do hostingu.
Kategorie:

Data dodania: Nov 26, 2010 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Denerwuje Cie zbyt skomplikowany adres Twojej strony ktory jest trudny do zapamietania? Ten serwis jest dla Ciebie. Darmowe aliasy dla Twojej strony www w domenach zajrzyj.net oraz wariat.info. Latwy do zapamietania adres dla Twojej strony ktory pozwoli ja szybko wypromowac. Nie wyswietlamy reklam na stronach. Zaloz konto za darmo!
Kategorie:

Data dodania: Jan 11, 2009 Wejść: 7 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Szybka rejestracja Twojego Aliasu - Rejestracja twojego konta zajmie dos?ownie 1 min.
G??boki aliasing - Mo?liwe jest przekierowywaniewewn?trznych podstron serwisu
Atrakcyjna nazwa domeny - Profesjonalne darmowe aliasy
Skuteczne maskowanie adresu - Nasze aliasy ukrywaja adres docelowy
Przyjazne wyszukiwarkom - Ka?dy alias mo?na opisa? za pomoc? znaczników meta, co zagwarantuje poprawn? indeksacj? w wielu wyszukiwarkach!

System aliasów wp7.pl oferuje super atrakcyjne, krótkie domeny, w których mo?esz zak?ada? aliasy. Takiego wyboru niesamowitych domen nie oferuje ?aden inny system.
W wp7.pl aliasy s? przyjazne dla wyszukiwarek internetowych oraz system aliasów pozwala na zdefiniowanie znaczników meta istotnych dla pozycjonowania. Sprawia to, ?e wyszukiwarki poprawnie indeksuj? aliasy i mo?na je skutecznie pozycjonowa? co korzystnie przek?ada si? na ich popularno?? i pozycj?.
System aliasów wp7.pl oferuje funkcj? Deep-Aliasing, dzi?ki której mo?esz linkowa? do podstron strony pos?uguj?c si? adresem aliasa. Np. mo?liwe jest umieszczenie linka "http://alias.wp7.pl/podstrona.html" w efekcie otwieraj?cego dokument "podstrona.html" umieszczony pod w?a?ciwym adresem strony. Dzi?ki temu w wp7.pl aliasy umo?liwiaj? super skuteczne maskowanie rzeczywistego adresu strony i pe?ne ich wykorzystywanie.
Aliasy wp7.pl maskuj? rzeczywisty adres strony. System aliasów sprawia, ?e w polu adresu przegl?darki ca?y czas widoczny jest adres aliasa, a nie strony.
System aliasów wp7.pl pozwala tworzy? aliasy b?yskawicznie, ?atwo, bez biurokracji i formalno?ci. Alias za?o?ysz dos?ownie w sekundy.
W wp7.pl aliasy dzia?aj? i otwieraj? si? b?yskawicznie, s? niezawodne, bezawaryjne, stabilne i stale oraz nieprzerwanie dost?pne. Jest to mo?liwe poniewa? system aliasów wp7.pl jest umieszczony na profesjonalnym i niezawodnym serwerze, pracuj?cym na bardzo szybkim ??czu internetowym, znajduj?cym si? w bezpiecznej serwerowni i otoczojym sta?? opiek? administratorów.
System aliasów wp7.pl to ?atwo?? i prostota obs?ugi pozwalaj?ca ka?demu bez problemu zak?ada? i wykorzystywa? aliasy.
System aliasów wp7.pl jest i pozostanie bezp?atny. Aliasy mo?esz zak?ada? i wykorzystywa? za darmo
Kategorie:

Data dodania: Sep 29, 2008 Wejść: 9 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Najlepsze darmowe aliasy, domeny, subdomeny. Szybkie i niezawodne! Darmowe aliasy w domenie http://ziom.biz! Zarejestruj si? ju? dzisiaj i stwórz swój wymarzony alias w naszej super domenie! Subdomena w formacie twojanazwa.ziom.biz z pewno?ci? podniesie popularno?? twojej strony.
Kategorie:

Data dodania: Jun 25, 2008 Wejść: 6 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Serwis zTomaszowa.pl oferuje wszystkim mieszka?com miasta Tomaszów Mazowiecki 100% darmowe aliasy e-mail w domenie zTomaszowa.pl dzi?ki którym mog? identyfikowa? si? ze swoim ukochanym miastem w sieci. Oprócz mo?liwo?ci za?o?enia w?asnego aliasu e-mail, odwiedzaj?cy mo?e przeczyta? newsy pochodz?ce z najwi?kszego, nieoficjalnego portalu miasta - NaszTomaszow.pl. Serdecznie zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Jun 15, 2008 Wejść: 6 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Zarezerwuj nasze najlepsze darmowe aliasy zanim zrobi to ktos inny! Zalezy nam na komforcie naszych uzytkownikow, dlatego proces rejestracji w serwisie jest prosty i szybki. Dzieki temu kazdy uzytkownik moze bez problemow zarzadzac dowolna iloscia swoich aliasow.
Kategorie:

Data dodania: Jun 4, 2008 Wejść: 10 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Witaj, adres Twojej strony jest d?ugi i nikt go nie pami?ta? Zarejestruj swój darmowy alias, jutro mo?e by? zaj?ty! Chcesz mie? czadow? nazw? której nikt nie zapomni? Mo?e on wygl?da? tak: www.KLIENT.swir.pl Tego adresu nikt nie zapomni!!! uwaga! Istnieje mo?liwo?? za?o?enia konta e-mail w domenie swir.pl , a zatem mo?esz mie? poczt? i stron? WWW w tej samej nazwie! Tylko u nas Twój adres e-mail mo?e wygl?da? tak: klient@swir.pl (oczywi?cie zamiast `klient` dowolna nazwa, pod warunkiem, ?e jest wolna) wi?cej o tej mo?liwo?ci dowiesz si? tu: www.poczta.swir.pl
Kategorie:

Data dodania: May 25, 2008 Wejść: 12 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl