Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

gie?da maszyn budowlanych


 
Opis i-maszyny.pl - darmowy serwis og?oszeniowy. Maszyny, urz?dzenia, narz?dzia i surowce. Kupno, sprzeda? maszyn i urz?dze? u?ywanych. W ofercie: maszyny budowlane, maszyny rolnicze, maszyny stolarskie, narz?dzia pneumatyczne, maszyny budowlane, gie?da maszyn budowlanych, koparki, ?adowarki, wózki wid?owe, dzwigi, podnosniki, koparko-?adowarka, Og?oszenia

 

Słowa kluczowe maszyny budowlane   gie?da maszyn budowlanych   koparki   ?adowarki   wózki wid?owe   dzwigi   podnosniki   koparko-?adowarka
Url http://www.i-maszyny.pl
Kategorie Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Firmy wg bran? > Maszyny
Firmy wg bran? > Kopiarki
Data wpisu Feb 23, 2009
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Firmy wg bran? > Firmy budowlane
Jeste?my producentem stolarki aluminiowej od 1989 roku.

Specjalizujemy si? w produkcji oraz monta?u ogrodów zimowych, fasad.
W ofercie posiadamy tak?e drzwi automatyczne GEZE, zadaszenia tarasów, zabudowy balkonów, drzwi zewn?trzne aluminiowe, drzwi PPO?.

ZAPRASZAMY www.welpol.com


ul. KO?UCHOWSKA 20D - ZIELONA GÓRA

Wszelkie pytania prosimy kierowa? na emaila lub o bezpo?redni kontakt telefoniczny :

welpol@welpol.com

tel/fax 00 48 68 320 40 33

tel.kom 00 48 693 023 408
Kategoria:

PUH - Setler to firma specjalizuj?ca si? w konstruowaniu budynków jednorodzinnych. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo domy gotowe, jak równie? pe?ne wykonawstwo budowli wed?ug projektu klienta. Posiadane wieloletnie do?wiadczenie w po??czeniu z pracuj?cymi u nas doskona?ymi specjalistami zapewnia doskona?? jako?? wszystkich wybudowanych domów. Na wszystkie przeprowadzane prace udzielamy gwarancji. Oferujemy konkurencyjne ceny zarówno robocizny, jak równie? za produkty kupowane w hurtowniach, z którymi stale wspó?pracujemy.
Kategoria:

Firma METZ II z siedzib? w Trójcy ko?o Zgorzelca rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 1991 roku. Jeste?my firm? rodzinn?. Na pocz?tku firma zwi?zana by?a tylko z us?ugami stolarskimi oraz z podstawowym zakresem budownictwa, jednak z biegiem czasu do naszej oferty do??czyli?my tak?e inne us?ugi.
Kategoria:

i-maszyny.pl - darmowy serwis og?oszeniowy. Maszyny, urz?dzenia, narz?dzia i surowce. Kupno, sprzeda? maszyn i urz?dze? u?ywanych. W ofercie: maszyny budowlane, maszyny rolnicze, maszyny stolarskie, narz?dzia pneumatyczne, maszyny budowlane, gie?da maszyn budowlanych, koparki, ?adowarki, wózki wid?owe, dzwigi, podnosniki, koparko-?adowarka, Og?oszenia
Kategoria:

W ofercie firmy OROME znale?? mo?na profesjonalne i bezpieczne zbiorniki do przechowywania i dystrybucji oleju silnikowego. Zbiorniki te nale?? do typoszeregu Fuelmaster i dost?pne s? w ró?nych pojemno?ciach, odpowiadaj?cych na ró?ne potrzeby klientów. Zbiorniki Fuelmaster odznaczaj? si? lekk? konstrukcj? z materia?u odpornego na dzia?anie czynników atmosferycznych, a tak?e du?? ?atwo?ci? obs?ugi i rozbudowanym systemem zabezpiecze?.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl