Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Zdrowie Uroda > Odchudzanie

Wpisy
Sortowanie :
Trener personalny, instruktor kulturystyki, dietetyk w Szczecinie Jakub Piotrowski oferuje wsparcie w treningach, planach treningowych i ustalaniu diety.

Us?ugi ?wiadczone przez Jakuba Piotrowskiego:
- budowa masy mi??niowej
- treningi personalne
- ustalanie indywidualnych planów treningowych
- dieta online
- konsultacje dietetyczne (w tym równie? konsultacje online)
- odchudzanie
- analiza dotychczasowych nawyków ?ywieniowych i wskazanie pope?nianych b??dów ?ywieniowych
- pomiary antropometryczne i analiza laboratoryjnych wyników krwi

Jakub Piotrowski stale wzbogaca swoje kompetencje zawodowe i wiedz?, uczestnicz?c w konferencjach, szkoleniach i wci?? zdobywaj?c nowe uprawnienia. Potrafi skutecznie zmotywowa? do stosowania zdrowej i zbilansowanej diety oraz regularnych treningów. Posiada uprawnienia instruktora kulturystyki i trenera personalnego. Wspó?pracuj?c z Jakubem Piotrowskim z pewno?ci? osi?gniesz swój cel.
Kategorie:

Data dodania: Jul 16, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Klinika medycyny estetycznej, któr? pragniemy Ci przedstawi?, w swoje progi zaprasza m??czyzn i kobiety. Doskonale zdajemy sobie spraw? z tego, ?e coraz wi?cej osób dba o siebie i zwraca uwag? na swój wygl?d. Je?li wi?c jeste? zadbanym facetem i je?li chcesz wydepilowa? swoje cia?o, to zrobisz to u nas. Zaproponujemy Ci depilacj? laserow? i zagwarantujemy bardzo dobre i d?ugotrwa?e efekty. Zapraszamy.
Kategorie:

Data dodania: Jun 25, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Czy twoje dziecko ma problemy z p?ynnym mówieniem? Odczuwa stres zwi?zany z j?kaniem? To bardzo cz?ste przypad?o?ci wieku dzieci?cego, które na szcz??cie mo?na wyeliminowa? dzi?ki specjalistycznej terapii. Aby twoje dziecko mog?o si? cieszy? umiej?tno?ci? p?ynnego mówienia, potrzebny mu jest do?wiadczony specjalista – logopeda Pruszków. Zapraszamy Was do naszego gabinetu, w którym uzyskacie niezb?dn?, profesjonaln? pomoc.
Kategorie:

Data dodania: Jun 6, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Niezwykle skuteczne tabletki odchudzaj?ce zawieraj?ce wysokiej jako?ci ekstrakt z pestek african mango (irvingia gabonensis) w stosunku 10:1, opakowanie zawiera 180 tabletek na odchudzanie. Zalecana kuracja odchudzaj?ca to stosowanie przez 2 miesi?ce 3 razy dziennie po posi?kach. Podczas trwania zaleca si? równie? zrównowa?ony tryb ?ycia i przestrzegania zalece? zawartych w ulotce preparatu, afryka?skie mango to doskona?e rozwi?zanie dla osób borykaj?cych si? z problemem nadwagi.
Kategorie:

Data dodania: Apr 27, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz si? dowiedzie? jakie ?wiczenia pomagaj? w utrzymaniu zgrabnej sylwetki? Szukasz motywacji do odchudzania? Wejd? na nasz? stron?, czytaj, inspiruj si? i dzia?aj. Jeste?my przekonani, ?e nasze wskazówki pomog? Ci podj?? w?a?ciw? decyzj?. A je?li tylko b?dziesz mie? ochot? na podzielenie si? swoimi opiniami na temat którego? z tekstów, to zach?camy do komentowania. Spis-portal o odchudzaniu tworzony jest z my?l? o czytelnikach i dla czytelników.
Kategorie:

Data dodania: Mar 29, 2017 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz wygl?da?, jak mel b? Chcesz dobrze czu? si? we w?asnej skórze, a przede wszystkim zdrowo? Pozwól sobie na nasz? pomoc, czyli pomoc skutecznego, sprawdzonego portalu z ogromn? ilo?ci? cennych informacji o zdrowiu, urodzie oraz propozycjami ?wicze?. Zacznij ?y? inaczej, bo ka?dego dnia aktywnie fizycznie. Zdrowie masz jedno. Ce? je i zacznij dzia?a? na jego korzy??. Zapraszamy do naszego serwisu.
Kategorie:

Data dodania: Nov 28, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

W tym momencie na naszej stronie znajdziecie wiele ciekawych informacji, które odnosz? si? do skutecznego odchudzania. Staramy si? wszystkim podpowiedzie? jak mo?na prowadzi? diet? oraz jakie ?rodki dodatkowe stosowa?, by to odchudzanie nieco wspomaga?. Mamy wiele ciekawych podpowiedzi, z których rzeczywi?cie b?dziecie zadowoleni. Na naszej stronie równie? informacj? o tabletkach na odchudzanie.
Kategorie:

Data dodania: Nov 7, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani zagadnieniami zwi?zanymi z aktywnym ?yciem, to zach?camy do zapoznania si? z tre?ciami, które zosta?y udost?pnione na blogu Aktywnie na plus. Przedstawili?my du?y zbiór informacji, w?ród których ka?dy u?ytkownik powinien znale?? interesuj?ce dla siebie. Udost?pniamy mi?dzy innymi artyku?y zwi?zane z diet? a tak?e zdrowym od?ywianiem czy odpowiednim treningiem. Wszystkie teksty zosta?y przygotowane bardzo rzetelnie, dzi?ki czemu mo?emy zapewni? ich poprawno??.
Kategorie:

Data dodania: Aug 8, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Jeste?my restauracj?, która oferuje catering dietetyczny Lublin zgodny z najwy?szymi standardami jako?ciowymi. Jad?ospis w dost?pnych u nas menu jest uk?adany przez do?wiadczonego dietetyka co gwarantuje jego zgodno?? z dietami. W ofercie mamy diety zdrowotne, „efektywne odchudzanie”, 1500 kcal i wiele innych. Nasi kucharze przygotowuj? smaczne i w pe?ni zdrowe posi?ki. Gwarantujemy, ?e nasze jedzenie ka?demu b?dzie smakowa?o.
Kategorie:

Data dodania: Aug 4, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcia?by? zrzuci? par? zb?dnych kilogramów? Wybierz si? na wczasy odchudzaj?ce! Wypoczynek w naszym o?rodku wi??e si? z wieloma przyjemnymi zabiegami, tj. masa?e, hydroterapia, us?ugi kosmetyczne i fryzjerskie. Oczywi?cie to nie wszystko - nasi go?cie mog? liczy? na porad? nt. skutecznych diet. Wczasy zdrowotne to inwestycja nie tylko w wypoczynek, to równie? inwestycja w siebie. Przekonaj si? z nami, ile korzy?ci mo?esz z nami osi?ga?.
Kategorie:

Data dodania: Jul 13, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl