Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620


 
Opis Ka?da z ch?tnych osób, która jest obecnie zainteresowana profesjonalnie realizowanymi us?ugami z bran?y sprz?taj?cej, powinna koniecznie przyjrze? si? ofercie naszej us?ugowej firmy. Czeka tutaj na Pa?stwa kompleksowy wachlarz dzia?a? w zakresie utrzymywania czysto?ci w rozmaitych obiektach. Niezale?nie od tego, czy jest to przestrze? biurowa czy mieszkanie prywatne, we wszystkich przypadkach nastawiamy si? na efekt. Wykorzystujemy swoje do?wiadczenie do sprawnej organizacji prac w zakresie sprz?tania, dbaj?c o pe?ne zadowolenie oraz wygod? wszystkich zainteresowanych us?ugobiorców. Serdecznie zach?camy do zapoznania si? w detalach z sk?adnikami uj?tymi w ofercie.

 

Słowa kluczowe firma sprz?taj?ca   firma sprz?tajaca Wroc?aw
Url http://cleneo.pl/
Kategorie Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
Data wpisu Feb 3, 2014
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Firmy wg bran? > Us?ugi porz?dkowe
W Czeladzi i okolicznych miejscowo?ciach sprawdzaj? si? w znacznym stopniu wykwalifikowani zawodowcy z Zak?adu Dezynsekcji, Deratyzacji i Dezynfekcji. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu w bran?y, od 1989 roku proponujemy skuteczne realizowanie wszystkich us?ug z wykorzystaniem skutecznych i atestowanych specyfików. Na Pa?stwa ??danie przeprowadzimy oczyszczanie dowolnego rodzaju przestrzeni z zanieczyszczenia mikroorganizmami chorobotwórczymi, zlikwidujemy m?cz?ce zapachy i oczy?cimy z odpadów mieszkania czy te? poddasza. Specjalizujemy si? równie? w likwidacji problematycznych szkodników lub gniazd os lub szerszeni po?o?onych w okolicy miejsc zamieszkania. Zalecamy, aby zaznajomi? si? z nasz? stron? internetow?.
Kategoria:

Firma KLIN istnieje od 1998 roku. Obs?ugujemy teren ca?ej Warszawy jak równie? miast i gmin o?ciennych. Zajmujemy si? wywozem wszelkiego typu odpadów komunalnych i budowlanych oraz transportem materia?ów i kruszyw. Us?ugi ?wiadczymy w oparciu o regulamin utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Warszawy. Obs?ugujemy zarówno odbiorców indywidualnych jak i podmioty gospodarcze. Kompleksowo wspó?pracujemy z kilkunastoma du?ymi firmami w zakresie obs?ugi inwestycji. Dzi?ki nowoczesnemu wyposa?eniu, wykwalifikowanej kadrze pracowniczej oraz p?ynno?ci finansowej, jeste?my w stanie sprosta? wszystkim, nawet najbardziej nietypowym zamówieniom. Zapewniamy nowe, estetyczne i czyste kontenery na ?mieci. Sortujemy odpady i odzyskujemy surowce wtórne. Posiadamy dwie sortownie na terenie Warszawy, dzi?ki czemu szybciej realizujemy zlecenia i jeste?my bardziej mobilni. Us?ugi wykonujemy rzetelnie i skutecznie. Zlecenia realizujemy szybko i sprawnie wg. umowy, lub po kontakcie telefonicznym.
Kategoria:

Roma Gastro Kraków, ma?opolskie - wypo?yczalnia sprz?tu gastronomicznego, sprz?tu cateringowego oraz wyposa?enie gastronomii, restauracji, pizzerii i barów. Wypo?yczalnia naczy?, zastawy sto?owej, talerzy, szk?a, krzese?, sto?ów. Wynajem urz?dze? gastronomicznych - wynajem podgrzewaczy i termosów - Kraków, woj. ma?opolska. Click - Kliknij i zobacz co polecamy, sprawd? nas.
Kategoria:

Kompleksowe uslugi nagrobkowe. Stawianie, prostowanie i sprzatanie nagrobkow. Opieka na grobami. Kucie liter. Pomniki, grobowce, laweczki, wazony i inne dodatki. Szybko, tanio i solidnie. Zapraszamy na nasza strone internetowa: www.usluginagrobkowe.pl.
Kategoria:

www.fcs-sprzatanie.pl

Firma sprz?taj?ca FCS ?wiadczy us?ugi swoim klientom na terenie Poznania i okolic.

Firma profesjonalnie wykonuje powierzone prace w zakresie codziennego sprz?tania i utrzymywania czysto?ci wn?trz.
?wiadczymy us?ugi w:
• Biurach
• Pomieszczeniach handlowych
• Domach i mieszkaniach
• Rezydencjach
• Apartamentach
Traktujemy swoich klientów indywidualnie, dlatego dla ka?dego z Pa?stwa przygotowujemy specjaln? ofert? cenow? po wcze?niejszym zapoznaniu si? z Pa?stwa oczekiwaniami, a tak?e po obejrzeniu obiektu, w którym b?dzie ?wiadczona dana us?uga
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl