Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Wspominaj imprezy i wakacje. Organizuj w?asne wydarzenia.


 
Opis Imprezeo.pl to serwis, dzi?ki któremu mo?emy wspomina? niezapomniane chwile z imprez i wakacji, a tak?e planowa? i organizowa? dowolne wydarzenia (od urodzin w pubie po wyjazdy w gronie znajomych). Zobacz gdzie, jak i kiedy bawi? si? Twoi znajomi! Dziel si? wra?eniami z imprez wymieniaj?c komentarze, zdj?cia i filmy, tworz?c w ten sposób pami?tk? wspólnie sp?dzonych chwil. Imprezeo.pl to tak?e wci?? aktualizowane kalendarium imprez i baza miejsc do imprezowania.

 

Słowa kluczowe imprezy   koncerty   clubbing   muzyka   sylwester   urodziny   domówka   festiwale   rozrywka   sport   znajomi   wakacje   wycieczka puby   kluby
Url http://www.imprezeo.pl
Kategorie Kultura Sztuka > Muzyka
Data wpisu Mar 2, 2009
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Kultura Sztuka > Muzyka
Lubisz dobr? zabaw?? Wielkimi krokami zbli?a si? Twoje wesele i chcesz zorganizowa? jak?? niepowtarzaln? imprez?? Skorzystaj z moich us?ug i polegaj na moim do?wiadczeniu. Wiedz, ?e jestem profesjonalnym DJ-em weselnym, mam nowoczesny sprz?t graj?cy, dbam o dobr? atmosfer? i zabawiam go?ci do bia?ego rana. Je?li tylko b?dziesz mie? tak? potrzeb?, to poprowadz? ca?e wesele i zajm? si? wszystkimi biesiadnikami.
Kategoria:

Najnowsze i najswiezsze informacje
ze swiata muzyki. Co nowego u naszych
i zagranicznych gwiazd? Jakie plyty
zostaly ostatnio wydane? Jaki skandal
wywolaly gwiazdy? Gdzie ostatnio grali
nasi ulubiency? Co nasz czeka w najblizszej
przyszlosci? To i wiele wiele innych informacji
czeka na was na naszej stronie. To wszystko u nas.
Kategoria:

Eric Clapton - pielgrzym rocka Ksi??ka ma 472 strony i opowiada w 25 rozdzia?ach o ?yciu i artystycznej dzia?alno?ci artysty, który na muzycznej scenie dzia?a przez kilka dekad, jednym kojarz?c si? z muzyk? lat sze??dziesi?tych i z bia?ym bluesem Johna Mayalla, i jego zespo?u „Bluesbreakers”. Innym za? z piosenkami, które zawojowa?y listy przebojów – „I Shot The Sheriff” czy „Wonderful Tonight”, t? drug? s?usznie uwa?a si? za jedn? z najpi?kniejszych piosenek o mi?o?ci. Jeszcze innym - Clapton kojarzy si? zapewne z dramatyczn? histori? za?piewan? i zagran? w „Layli” wielkiej, i przez d?ugi czas niespe?nionej nami?tno?ci do ?ony przyjaciela. Ale s? i tacy, którzy poznali Go dzi?ki smutnym, opartym na bluesowym feelingu balladom – „My Father’s Eyes” czy „Tears In Heaven”, uznanym i obsypanym nagrodami, przebojom lat dziewi??dziesi?tych. Za wszystkimi tymi i wieloma innymi nagraniami, zrealizowanymi na w?asny rachunek, tak?e i dla innych wielkich artystów muzyki rozrywkowej, stoi – Eric Clapton, którego biografia zosta?a opisana w 25 rozdzia?ach.

472 strony,
kilkaset czarno-bia?ych zdj??,
kalendarium,
dyskografia,
wideografia,
sk?ady zespo?ów Claptona
Kategoria:

Je?eli komu? potrzebne s? do wynaj?cia sale prób obecnie ma pod tym wzgl?dem znacznie wi?cej mo?liwo?ci ni? kilka lat temu. Obecnie wyszukanie odpowiedniej sali do wynaj?cia nie jest ?adnym problemem, szybko mo?na tak?e znale?? spisy sal prób Kraków, pozwalaj?ce na wybór najbardziej odpowiednich. Na pewno takim miejscem jest strona saleprobkrakow.pl, gdzie mo?na zapozna? si? z bardzo du?? ilo?ci? ofert na wynajem sal ró?nego rodzaju. Mo?liwo?? ich najmu po znacznie bardziej atrakcyjnych cenach to z pewno?ci? jeden z atutów.
Kategoria:

Jessy Art Music - to agencja koncertowa, jakiej warto powierzy? organizacj? imprez oraz koncertów! Dzia?aj? na ?wiatowym poziomie - takie pochlebstwa na co dzie? s?yszymy od naszych zadowolonych klientów. Wspó?pracujemy z najwi?kszymi polskimi i zagranicznymi gwiazdami, a w?ród nich m.in. Oceana, Ewelina Lisowska, Feel, Kasia Wilk, Sebastian Rutkowski, Inna, In Grid, Mrozu, Lou Bega, Sebastian Riedel&Cree, Velvet, Matt Pokora oraz wielu innych artystów. Gwarantujemy pe?n? obs?ug? imprez - od estrady, po catering. Nasi kontrahenci to m.in. Radio Wawa, Eska, Vox FM, Fox Media, Artistars Creating Music Space i in. Nawi?zali?my wspó?prac? z najwi?kszymi instytucjami przemys?u muzycznego, a tak?e mediami. Powierzy?y nam ju? miasta, kluby oraz przedsi?biorstwa. Do??czcie Pa?stwo do tego grona. Wi?cej na stronie internetowej.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl