Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Wpisy na [Tag : budownictwo]
Sortowanie :
Domik.pl - Portal budowlany remonty budownictwo firma us?ugi zlecenia budowlane i remontowe, budowa domów, dom, ekipa budowlana, remont mieszkania, remontowanie, renowacje, remonty wn?trz, wyko?czenie mieszka?. Warszawa, ?ód?, Kraków, Wroc?aw, Pozna?, Gda?sk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Bia?ystok, Gdynia, Cz?stochowa, Radom, Sosnowiec, Toru?, Kielce, Gliwice, Zabrze, Bytom, Bielsko-Bia?a
Kategorie:

Data dodania: Jan 17, 2008 Wejść: 17 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

2. Dom
Budujesz dom - nie wiesz co trzeba za?atwi?, jak sie do tego zabra?? Ten portal jest w?asnie dla Ciebie - poznasz prawo budowlane, dowiesz si? co trzeba za?atwi? w urz?dach, jakie umowy podpisa?. Pomo?emy w doborze materia?ów i technologii przydatnych do zastosowania w budowie domu jednorodzinnego.
Kategorie:

Data dodania: Jan 17, 2008 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Darmowe og?oszenia drobne. Dodaj og?oszenie bezp?atnie w kategoriach: auto-moto, motoryzacja, samochody, nieruchomo?ci, praca, dom, turystyka, budownictwo i wiele wi?cej ...
Kategorie:

Data dodania: Mar 26, 2008 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Alvic Investment dzia?a na rynku od 10 lat. Z ka?dym rokiem od powstania rozwija si? coraz lepiej. Konsekwentnie powi?ksza swój potencja? inwestycyjny. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, którzy z zaanga?owaniem wykonuj? powierzone im zadania na stanowiskach robotniczych i kierowniczych. W celu podniesienia kwalifikacji naszych pracowników, firma oraganizuje szkolenia. Prace budowlane wykonujemy z zastosowaniem nowoczesnych materia?ów budowlanych i wysoce zaawansowanych technologii. Wspó?pracujemy z renomowanymi firmami krajowymi i zagranicznymi. Wykonujemy ocieplenia stropodachów i poddaszy metod? pneumatyczn?, zalecany przez nas materia? to preparowane fibry celulozowe, (we?na celulozowa) posiadaj?ce klasyfikacj? ogniow? "Niezapalny" oraz aprobat? techniczn?. Wykwalifikowana kadra pracownicza przeszkolona jest w zakresie BHP do likwidacji "azbestu".
Kategorie:

Data dodania: Apr 24, 2008 Wejść: 2 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma budowlana powsta?a w 1994 roku. G?ówna ga??zia dzia?alnosci naszego przedsi?biorstwa jest bran?a budowlano-monta?owa. W ramach tej dzia?alnosci specjalizujemy si? w budowie budynków u?ytecznosci publicznej oraz w budownictwie mieszkanowym.
Kategorie:

Data dodania: May 6, 2008 Wejść: 5 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Budownictwo, [url=http://www.remontyzakrzewski.pl/][b]remonty Warszawa[/b][/url]. Us?ugi wyko?czeniowe ?wiadczymy od 1989 roku. Nasz? specjalno?ci? jest [url=http://www.remontyzakrzewski.pl/oferta.html][b]malowanie[/b][/url], cyklinowanie i lakierowanie. Cyklinowanie wykonujemy szlifierkami w 100% bezpy?owymi. W trosce o Pa?stwa zdrowie u?ywamy wy??cznie lakierów bezzapachowych. Posiadamy zespó? fachowców z bogatym do?wiadczeniem. Wszystkie nasze roboty remontowo-budowlane obj?te s? min. roczn? gwarancj?. Obs?ugujemy klientów indywidualnych, przedsi?biorstwa, firmy, spó?dzielnie mieszkaniowe. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Kategorie:

Data dodania: Jun 15, 2008 Wejść: 6 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Grupa-ASTRA Polska powsta?a w roku 1989 i funkcjonuje na zasadzie kompanii przedsi?biorstw wspólpracuj?cych we wspólnym przedmiocie dzia?alnosci gospodarczej.

Przedmiotem dzia?anosci gospodarczej jest mi?dzy innymi:

- rolnictwo i lesnictwo,
- wydobycie i przetwórstwo kopalin,
- przetwórstwo drewna,
- produkcja materia?ów budowlanych,
- produkcja farb i lakierów oraz pigmentów,
- wykonawstwo robót budowlanych i specjalistycznych,
- doradztwo i zarz?dzanie,
- projektowanie budowlane, urbanistyczne i techniczne,
- reklama,
- gospodarka odpadami,
- ochrona zabytków,
- kultura i sport,
- transport drogowy.

Wytworzone produkty maj? zastosowanie w drogownictwie, budownictwie, w wiertnictwie, ochronie srodowiska naturalnego, rolnictwie oraz innych dziedzinach gospodarki.
W okresie kilkunastu lat grupa nawi?zala stal? wspólprac? w wymienionych bran?ach z renomowanymi firmami w Europie i na swiecie.

Na wytworzone produkty grupa posiada niezb?dne certyfikaty krajowe i eropejskie a ponadto wspólpracuyje z niezale?nymi instytutami i laboratoriami.

Oferowane przez grup? produkty charakteryzuj? si? szerok? gam? asortymentow?.

Uslugi swiadczone na rzecz innych podmiotów gospodarczych cechuje wysoka jako?? i dotrzymywanie terminów realizacyjnych.
Kategorie:

Data dodania: Jun 15, 2008 Wejść: 3 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Nasza firma rozpocze?a swoj? dzia?alno?? w 1995 roku.
Zajmujemy si? profesjonaln? obróbk? kamienia, zaczynaj?c od przecierania bloków granitowych a? po monta? naszych produktów.
Wykonujemy:
-nagrobki granitowe
-elementy budowlane m.in.: elewacje,posadzki, parapety, schody, blaty, fontanny, meble granitowe tj. biurka, szafki, ?awy
-kolumny granitowe ?rednica do 65 cm, d?ugo??: do 2,7 m
-wazony, misy oraz podstawki pod znicze
Kategorie:

Data dodania: Jun 15, 2008 Wejść: 36 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Budownictwo Ekologiczne - firma Trefll specjalizuje si? w budownictwie ekologicznym z wykorzystaniem takich materia?ów jak: glina,p?ytki kamienne,drewno,cotto i wiele innych. Na rynku znajdujemy si? od 1994 roku i zdobyli?my uznanie w europie zachodniej.Zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Jul 11, 2008 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wielobran?owy Zak?ad Remontowo-Budowlany "ABIKS" prowadzi us?ugi z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych, gazowych i centralnego ogrzewania, a tak?e prace ogólnobudowlane na terenie Sosnowca oraz ca?ego województwa ?l?skiego. Na naszej stronie mog? si? Pa?stwo zapozna? z ofert? "ABIKSu" przeznaczon? dla klientów indywidualnych, jak i firm, z naszymi referencjami, opisem systemów, w których wykonujemy nasze prace i nasz? histori? oraz obejrze? galeri? zdj?? po?wi?con? naszym dotychczasowym dokonaniom.
Kategorie:

Data dodania: Aug 6, 2008 Wejść: 4 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]


(c) 2006-2016 szukaj24.pl