Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Sport Turystyka > Aktywny wypoczynek

Wpisy
Sortowanie :
Gospodarstwo agroturystyczne "Modrzewiowy Zajazd" udost?pnia dom z drewnianych bali z prze?omu XIX - XX wieku. Dom zosta? odrestaurowany wy??cznie z u?yciem znanych od staro?ytno?ci naturalnych wosków i olejowosków.
Drewno pokryte nim zachowuje swe naturalne pi?kno i zapach oraz wzbogacone zostaje o aksamitny po?ysk i przyjemn? g?adko??. Wszystko to w po??czeniu z unikaln? architektur?, wystrojem wn?trz oraz otaczaj?cym go lasem nadaje mu niepowtarzalnego uroku i charakteru.
Kategorie:

Data dodania: Jul 21, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Wodoaktywni to agencja eventowa, dzi?ki której zorganizujesz niesamowicie wci?gaj?ce eventy zarówno dla firm, jak i znajomych. Specjalizujemy si? w przygotowywaniu imprez takich jak np. regaty ?eglarskie, przeja?d?ki na skuterach wodnych, czy szkolenia regatowe. Imprezy integracyjne cz??ciowo odbywaj?ce si? na wodzie pozwalaj? po??czy? team building z dobr? zabaw? i aktywno?ci? fizyczn?. Nasza firma zajmie si? kompleksow? organizacj? wyjazdu, jedyne co nale?y do Twoich obowi?zków to dobra zabawa! Zach?camy do kontaktu.
Kategorie:

Data dodania: Jul 4, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

?wietna zabawa, aktywny wypoczynek, niezapomniane wra?enia i przygody! Aktywny wypoczynek, zabawy z rówie?nikami w pobli?u domu w zielonym otoczeniu klubu Sporteum to ?wietny wybór na wakacje! Do dyspozycji równie? bardzo dobrze wyposa?ony klub tenisowy. Z nami twoje dziecko nie b?dzie si? nudzi?, sp?dzi aktywnie czas w gronie swoich rówie?ników, pozna nowe osoby, b?dzie musia?o stawi? czo?a pewnym wyzwaniom!
Kategorie:

Data dodania: Jun 26, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

?led?, czytaj, sprawdzaj najlepsze informacje odno?nie gór Mackenzie które przeby? Marcin Gienieczko. Relacja pod tytu?em wyprawa Mackenzie to nie tylko najlepsze ?ród?o informacji ,to równie? fascynuj?cy opis podró?nika, który ??cznie przeby? ponad 960 km. Znajdziecie tutaj wiele interesuj?cych faktów, wiele interesuj?cych opisów, przeniesiecie si? do Kanady, w te niezwykle przepi?kne góry. Zapraszamy do ?ledzenia wpisów jakie przygotowa? dla was podró?nik Gienieczko
Kategorie:

Data dodania: May 4, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Propozycja, któr? dla Pa?stwa przygotowali?my to nie tylko jazda na nartach w Trentino. To co? znacznie wi?cej. Nale?y do tego jeszcze komfortowe zakwaterowanie i zadbanie o to, co go?cie b?d? je??. Je?eli chodzi o ostatni aspekt to mo?na powiedzie? o tradycyjnych smakach w swojskiej atmosferze. Co s?dzicie o takim rozwi?zaniu? Jest wed?ug Was satysfakcjonuj?ce?
Kategorie:

Data dodania: May 2, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

PuntoVita to elitarna szko?a ?eglarstwa, specjalizuj?ca si? w organizowaniu letniego wypoczynku pod ?aglami dla dzieci i doros?ych. Posiadamy w?asn? flot? jachtów na których wypoczniesz i zwiedzisz ciekawe zak?tki Mazur. Oferujemy równie? ?eglowanie po morzu Ba?tyckim i do Chorwacji. Zapraszamy Ci? do wzi?cia udzia?u w naszej wakacyjnej przygodzie.
Kategorie:

Data dodania: Mar 31, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Witam na stronie! Znajdujemy si? w centrum Warmii i Mazur w przepi?knym Olsztynie. Strona zosta?a po?wi?cona sprzeda?y biletów autobusowych zarówno krajowych jak i zagranicznych. Mo?na równie? zamówi? dowóz na lotnisko. Studenci i liceali?ci mog? skorzysta? z bogatej oferty kart zni?kowych i legitymacji studenckich. Najbardziej wymagaj?cy mog? zakupi? polis? turystyczn?. Serdecznie zapraszamy!
Kategorie:

Data dodania: Feb 27, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Uwaga, je?eli chcecie odby? cudowny rejs jachtem, je?eli chcecie skorzysta? z mo?liwo?ci oryginalnego sp?dzenia wolnego czasu to nie pozostaje wam nic innego jak zapozna? si? z tym co przygotowane przez Yacht Tesia. Nasz jacht to gwarancja najlepszych warunków, to przyst?pno?? cenowa oraz oczywi?cie bezpiecze?stwo. Zatem zach?camy do korzystania z naszej oferty, planujcie swoje wakacje w ramach rejsu jachtem
Kategorie:

Data dodania: Feb 6, 2017 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Do ?wiczenia kr?gos?upa mo?na wykorzysta? specjalne maszyny. Trakcja kr?gos?upa to leczenie skrzywienia, które okazuje si? uci??liwe w codziennym ?yciu. Korzystanie ze specjalnych maszyn na pewno pomo?e ka?demu wykonywanie regularnych ?wicze? maj?cych na celu wzmocnienie kr?gos?upa. Trakcja kr?gos?upa mo?e okaza? si? konieczna w wielu przypadkach, gdy? skrzywienie kr?gos?upa to nie sprawa, któr? mo?na traktowa? pob?a?liwie. Wr?cz przeciwnie, nale?y traktowa? j? bardzo powa?nie, gdy? mo?e mie? powa?ne konsekwencje.
Kategorie:

Data dodania: Dec 10, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz uderza? jeszcze mocniej, szybciej i celniej, ale nie masz do tego odpowiedniego sprz?tu sportowego? Polski producent sprz?tu sportowego Ring-sport posiada w swojej ofercie wszystkie akcesoria i sprz?ty sportowe potrzebne do rozwoju sportowca. Worek treningowy marki Ring-sport zosta? wykonany z wysokiej jako?ci plawilu, materia?u odpornego na przetarcia i ci?g?e u?ytkowanie. Teraz nie musisz si? martwi? o to, ?e zawarto?? worka wysypie si? na pod?o?e podczas treningu. Co wi?cej trening z workiem wzmacnia wszystkie mi??nie cia?a , poprawia kondycj? i podnosi poczucie w?asnej warto?ci. Je?li chcesz zacz?? treningi na miar? zawodowca ju? dzi? wejd? na stron? producenta i dowiedz si? wi?cej
Kategorie:

Data dodania: Jun 22, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl