Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620

Sale na konferencje pod Warszaw?


 
Opis Centrum konferencyjne pod Warszaw? zaprasza do wynaj?cia sal konferencyjnych i szkoleniowych. Nasze sale s? wyposa?one oraz klimatyzowane. Bez problemu mo?na tutaj dojecha? w 10 minut z centrum Warszawy, gdy? hotel znajduje si? na trasie Pozna?-Warszawa. Uczestnicy konferencji podczas przerw mog? skorzysta? z cateringu serwowanego przez hotelow? restauracj?. Dost?pno?? sze?ciu sal pozwoli nawet na przeprowadzenie wielu prelekcji w jednym czasie podczas wi?kszej konferencji. Po konferencji mo?na zrelaksowa? si? w jacuzzi lub graj?c w kr?gle.

 

Słowa kluczowe konferencje   szkolenia   sale konferencyjne   sale szkoleniowe   warszawa
Url http://www.resthotel.pl
Kategorie Edukacja Nauka > Konferencje
Kraje Miasta Regiony > Mazowieckie > Warszawa
Sport Turystyka > Hotele
Data wpisu Jan 16, 2011
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Edukacja Nauka > Konferencje
Zapraszamy do zapoznania si? z mo?liwo?ciami jakie daje nasz katalog. Znajduje si? w nim baza o?rodków konferencyjnych oraz baza firm zajmuj?cych si? organizacj? ró?nych imprez okoliczno?ciowych.

Hotele na konferencje, o?rodki szkole?, sale konferencyjne, to tu zorganizujesz imprezy integracyjne firmowe konferencje kongresy szkolenia, wynajem sal - centrum konferencyjne - obiekty hotele konferencyjne.
Kategoria:

Hotele dysponuj? nowocze?nie i profesjonalnie zaopatrzonymi salami konferencyjnymi. Odpowiednim miejscem na zaaran?owanie konferencji biznesowej jest o?rodek oddalony od gwaru miasta. Dzisiejsze obiekty konferencyjne zawsze urz?dzone s? w projektor i hotspot. Ogromnie du?a infrastruktura obiektów konferencyjnych. Konferencje bran?owe poszerzaj? wiedz? pracowników i podnosz? ich kwalifikacje.
Kategoria:

Bardzo wielka infrastruktura obiektów konferencyjnych. Konferencje to kapitalna sposobno?? do integracji zespo?u pracowników. W tym portalu zdo?asz zareklamowa? swój obiekt jak te? wyszuka? obiekt na konferencje. Wspó?czesne obiekty konferencyjne zawsze urz?dzone s? w rzutnik oraz flipchart. Odznaczamy si? wysokimi notowaniami w wyszukiwarce Google. Konferencje bran?owe poszerzaj? wiedz? pracowników oraz powi?kszaj? ich kwalifikacje. Wystarczy i? podasz miasto, nasza wyszukiwarka w ?atwy sposób wykopie o?rodki spe?niaj?ce Twoje wymagania.
Kategoria:

Która miejscowo?? jest ciekaw? propozycj? dla organizacji konferencji? Udane konferencje w Bydgoszczy w Apollo czy w ?odzi w Polichnie? Firmyog?aszaj?ce si? w portalu www.salekonferencyjne.pl organizuj? konferencje w ca?ej Polsce. Ogromy wybór z miasta ?ód?,Lublin oraz Zamo??. Konferencje medyczne lub naukowe.Obiekty wyposa?one w rzutnik, komputer, flipchart, panel ciek?okrystaliczny. Najlepsze obiekty z ca?ej Polski, Zamki, Pa?ace.Polecamy!
Kategoria:

Niezale?nie od tego czy Twoja firma rozpoczyna dopiero dzia?alno??, czy funkcjonujesz na rynku dobrych kilka lat, nasze wieloletnie do?wiadczenie w tworzeniu i obs?udze multimedialnej wszelkiego rodzaju eventów mo?e okaza? si? bezcenne. Dlatego ju? dzi? skorzystaj z oferty firmy Berrylife, która w swojej pracy wykorzystuje najnowocze?niejsze rozwi?zania techniczne, tworz?c przy tym zapadaj?ce w pami??, przyci?gaj?ce uwag? instalacje multimedialne i aplikacje interaktywne. Uczestniczymy w tworzeniu zarówno du?ych kampanii promocyjnych, jak i pojedynczych akcji reklamowych mniejszych firm. Zajmiemy si? tak?e profesjonaln? obs?ug? multimedialn? Twojego projektu.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl