Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

LECH-BUD wydajne osuszanie


 
Opis Nasza firma zlokalizowana jest na terenie Pu?aw. Trudnimy si? profesjonalnym osuszaniem budynków oraz korzystamy ze sprz?tu najwy?szej jako?ci, jaki zapewnia energooszcz?dno??, bezawaryjno?? oraz komfort przez cich? prac?. Nasze osuszacze maj? szerokie zastosowanie przede wszystkim w czasie prac remontowo-budowlanych, w hurtowniach oraz magazynach, archiwach, ksi?garniach, bibliotekach w przemy?le spo?ywczym czy s?u?? do konserwacji przez osuszanie. Charakteryzuje nas nie tylko nowoczesny sprz?t, ale równie? troska o wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug, maksimum zadowolenia z klientów oraz jego kompleksow? obs?ug?. Nasza firma funkcjonuje g?ównie na obszarze województwa lubelskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego. W zwi?zku z pr??nym rozwojem i rosn?cym zapotrzebowaniem na oferowane przez nas us?ugi jeste?my w stanie realizowa? zlecenia klientów z terenu ca?ej Polski. Serdecznie zapraszamy na nasz? stron?.

 

Słowa kluczowe osuszanie   osuszanie hurtowni   osuszanie magazynów   osuszanie przy pracach budowlanych   wydajne osuszanie   szybkie osuszanie   osuszanie kondensacyjne
Url http://osuszanie-lechbud.pl/
Kategorie Firmy wg bran?
Firmy wg bran? > Maszyny
Data wpisu Jan 25, 2013
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Firmy wg bran?
Wszystkich poszkodowanych w przeró?nego typu wypadkach, którzy chc? ubiega? si? o odszkodowanie, serdecznie zapraszamy do nas. Jeste?my Europejsk? Kancelari? Brokersk? Tomasza Szczepu?y, która istnieje we Wroc?awiu od 1999 roku. Nasza Kancelaria ?wiadczy skuteczn? oraz rzeteln? pomoc w pozyskiwaniu odszkodowa? za wypadki powsta?e w zdarzeniu komunikacyjnym, w miejscu pracy, w rolnictwie, a tak?e powsta?ych na skutek zaniedbania osób wykonuj?cych jaki? zawód, w?a?cicieli nieruchomo?ci czy us?ugodawców. Jeste?my Kancelari? z do?wiadczeniem, która kompleksowo pomaga osobom poszkodowanym, przejmuje na siebie wszelkie obowi?zki wynikaj?ce z egzekwowaniem odszkodowa?. Szczegó?owe informacje znajdziecie na stronie.
Kategoria:

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? przygotowan? przez firm? V - design z Cz?stochowy. Prowadzimy drukarni? wielkoformatow? oraz studio reklamy. Swoj? ofert? kierujemy do ma?ych oraz du?ych firm. Wykonujemy tablice reklamowe na specjalne ?yczenie. Tworzymy je w rozmaitych rozmiarach i wzorach i podk?adach. Banery reklamowe ciesz? si? du?ym zainteresowaniem. Mo?na je zawiesza? na ?cianach, rusztowaniach lub konstrukcjach. Zatrudniamy tylko odpowiedzialnych pracowników, dlatego z ka?dym rokiem istnienia zyskujemy ufno?? wielu setek usatysfakcjonowanych klientów. Zapewniamy konkurencyjne ceny. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub osobistego, w celu omówienia elementów. Wi?cej na naszej stronie internetowej.
Kategoria:

Nasza firma to mi?dzynarodowy przewóz zw?ok. Dzia?amy na terenie Poznania. Transportujemy zw?oki na terenie ca?ej Unii Europejskiej. Dodatkow? us?ug? jest transport osób poszkodowanych w wypadkach za granica oraz ich aut. Posiadamy wieloletnie do?wiadczenie w bran?y, dlatego dostosowujemy swoje us?ugi do potrzeb naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?. Zapraszamy do zapoznania si? z ofert?.
Kategoria:

Profesjonalne i bezpieczne dla ?rodowiska ?rodki do uzdatniania wody odkryjesz w ofercie firmy Global Concepts 2000. Nasza siedziba mie?ci si? w Szczecinie. Specjalizujemy si? w zapewnianiu niezb?dnych rozwi?za? technologicznych dla potrzeb zak?adów produkcyjnych. Sprzedajemy produkty do usuwania zanieczyszcze?, a dodatkowo do konserwacji systemów wody ch?odz?cej. W naszej ofercie mieszcz? si? takie urz?dzenia jak mierniki, fotometry, testy mikrobiologiczne oraz kropelkowe. Ca?y czas rozszerzamy nasz? propozycj? i uzupe?niamy o nowe produkty, aby wszelki z odbiorców by? zadowolony. Dowiedz si? wi?cej o aktywno?ci firmy na witrynie internetowej.
Kategoria:

Organizacja wesela to ca?y rytua?. Restauracja Culinaria sprawdza si? w tym przedsi?wzi?ciu doskonale. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom i maj?c na uwadze powag? sytuacji jak wielkim wydarzeniem jest przygotowanie oprawy wesela Culinaria proponuj? zorganizowanie przyj?cia weselnego. Najwi?ksze atuty do przestronna sala i doskona?a kuchnia, pe?na wyrafinowanych potraw. Restauracja dba o ca?? opraw? przyj?cia weselnego.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl