Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620


 
Opis Firma Kylos zajmuje si? g?ównie monta?em oraz serwisem urz?dze? oraz systemów klimatyzacyjnych jak równie? wentylacyjnych i pompami ciep?a. G?ównym obszarem ?wiadczenia us?ug przez firm? Kylos jest województwo ma?opolskie oraz województwo ?l?skie.
Oferujemy atrakcyjne rabaty i wysokiej jako?ci urz?dzenia renomowanych producentów mi?dzy innymi Samsung, LG, GREE, Rotenso. Zapraszamy do kontaktu

 

Słowa kluczowe monta? klimatyzacji   klimatyzacja   serwis klimatyzacji
Url http://www.kylos-klimatyzacja.pl
Kategorie Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Budownictwo > Pompy ciep?a
Budownictwo > Rekuperatory
Data wpisu May 18, 2017
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 5.00 (max. 5)
Ilość ocen: 1

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Budownictwo > Wentylacja i klimatyzacja
Je?li poszukujesz profesjonalnie zorganizowanej hurtowni, która zajmuje si? sprzeda?? urz?dze?, artyku?ów oraz wyposa?enia do ch?odnictwa, klimatyzacji i wentylacji - zaznajom si? z ofert? firmy Ampar Klima Sp. z o.o. z Miko?owa. Dzia?amy na rynku od wielu lat oraz stworzyli?my kompletn? ofert?, która skierowana jest do wykonawców oraz firm, które zajmuj? si? monta?em klimatyzacji i wentylacji. Proponujemy ca?o?ciow? obs?ug? i s?u?ymy fachowym doradztwem. Dzi?ki wieloletniej kooperacji z renomowanymi producentami, dysponujemy najlepszymi urz?dzeniami, które umo?liwiaj? najwy?szy komfort u?ywania oraz niezawodno?? eksploatacji. Chc?c dotrze? do szerszej grupy kontrahentów stworzyli?my specjalistyczny sklep internetowy. Odwied? nasz? stron?:
Kategoria:

SWEDO jest producentem idealnych pompek skroplin. Okre?lenie idealne nie jest chwytem marketingowym. To instalatorzy sami nazywaj? tak produkty SWEDO. Nie wierzysz, ?e nasze pompki do skroplin s? idealne. U?yj ich w montowanej przez Ciebie instalacji klimatyzacyjnej. Je?li masz problem z doborem pompek do instalacji skontaktuj si? z doradc? handlowym SWEDO. Z mi?? ch?ci? opowiemy Ci wi?cej o zastosowaniu naszych urz?dze?.
Kategoria:

Profiklima to firma zajmuj?ca sie klimatyzacj? i wentylacj?. W naszej ofercie znajduje si? klimatyzacja Fujitsu, klimatyzacja Mitsubishi, klimatyzacja LG, klimatyzacja Daikin. Posiadamy niezb?dne certyfikaty uprawniaj?ce do sprzeda?y, monta?u i serwisu klimatyzacji. Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:

VACUUM In?ynieria Ch?odnicza to firma z Wroc?awia dzia?aj?ca w bran?y wentylacyjnej. Proponuje pa?stwu takie us?ugi jak:
monta?, naprawa oraz serwisowanie ró?nego typu klimatyzatorów. Zapewniamy pomoc w doborze najlepszych jednostek wentylacyjnych oraz ch?odniczych. Dajemy d?ug? gwarancj? na nasze us?ugi. Dzia?amy we Wroc?awiu, ale równie? na terenie Wo?owa i Trzebnicy.
Zapraszamy do zadawania pyta? i do kontaktu.
Kategoria:

Hurtownia Wentylacyjna Pefra, od wielu lat, proponuje wielki wachlarz us?ug i produktów zwi?zanych z specjalno?ci? wentylacyjn? i klimatyzacyjn?. Oferujemy w sta?ej sprzeda?y akcesoria do klimatyzacji, akcesoria monta?owe, przyrz?dy grzewczo instalacyjne, centrale klimatyzacyjne, centrale wentylacyjne, elementy zaka?czaj?ce, izolacje techniczne, kana?y i kszta?tki owalne, klapy przeciw po?arowe, klimatyzatory, wentylatory, kratki i anemostaty, kable rozci?gliwe, materia?y do produkcji, si?owniki, ta?my, t?umiki wentylacyjne, nagrzewnice, wyposa?enie elektryczne, kurtyny powietrza oraz nawietrzaki podokienne. K?adziemy sobie za zamiar ukontentowanie wszelkich potrzeb klienta. Szczegó?y na stronie:
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl