Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19882
415
3
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Kultura Sztuka > Muzyka

Kategorie

Media (29)

Zespo?y (77)


Wpisy
Sortowanie :
Je?li poszukujesz DJ na wesele lub inn? imprez? to lepiej nie mo?na by?o trafi?! Od ponad 10 lat zajmujemy si? szeroko poj?ta opraw? muzyczna i o?wietleniow? wszelkiego rodzaju imprez okoliczno?ciowych. W szczególno?ci wesel, bankietów, urodzin, dyskotek itp. Jeste?my wsz?dzie tam gdzie potrzeba stworzy? niezapomniany klimat muzyczny i o?wietleniowy. To co robimy to nie tylko nasza praca ale równie? pasja. Dzi?ki temu mo?esz by? pewien, ?e podejdziemy do organizacji Twojego wydarzenia jakby to by?o nasze w?asne!

By? mo?e nie wiesz, ale wybieraj?c dj na wesele musisz wiedzie?, ?e ta praca to nie tylko poprzez puszczanie muzyki. To przede wszystkim odpowiedzialno??, organizacja i odpowiednie planowanie. Dzi?ki temu para m?oda i go?cie weselni mog? skupi? si? na zabawie i mie? niezapomniane, wspania?e wspomnienia. Od ponad 10 lat zajmujemy si? szeroko poj?ta opraw? muzyczna i o?wietleniow? wszelkiego rodzaju imprez okoliczno?ciowych. W szczególno?ci wesel, bankietów, urodzin, dyskotek itp. Jeste?my wsz?dzie tam gdzie potrzeba stworzy? niezapomniany klimat muzyczny i o?wietleniowy. To co robimy to nie tylko nasza praca ale równie? pasja. Dzi?ki temu mo?esz by? pewien, ?e podejdziemy do organizacji Twojego wydarzenia jakby to by?o nasze w?asne!

Art of Sound, Twój DJ na Wesele
Kategorie:

Data dodania: Jun 29, 2017 Wejść: 0 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Lubisz dobr? zabaw?? Wielkimi krokami zbli?a si? Twoje wesele i chcesz zorganizowa? jak?? niepowtarzaln? imprez?? Skorzystaj z moich us?ug i polegaj na moim do?wiadczeniu. Wiedz, ?e jestem profesjonalnym DJ-em weselnym, mam nowoczesny sprz?t graj?cy, dbam o dobr? atmosfer? i zabawiam go?ci do bia?ego rana. Je?li tylko b?dziesz mie? tak? potrzeb?, to poprowadz? ca?e wesele i zajm? si? wszystkimi biesiadnikami.
Kategorie:

Data dodania: Jun 1, 2017 Wejść: 1 Ranking: 5.00 Głosów: 1

Komentarze Ranking

Komputerowe przepisywanie nut solowych, orkiestrowych, kameralnych, wokalnych wraz z tekstem (tak?e nieczytelnych b?d? pisanych odr?cznie – r?kopisów). Komputerowy sk?ad i edycja nut dla wydawnictw. Notacja muzyki dawnej, wspó?czesnej jak i rozrywkowej (jazzowej). Wyci?gi fortepianowe do ZAiKS-u (tzw. fortepianówki). Tworzenie g?osów z partytur. Rekonstrukcja partytur na podstawie g?osów. Transponowanie utworów do ró?nych tonacji.
Kategorie:

Data dodania: Oct 9, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Przedsi?biorstwo Pasja, którego siedziba usytuowana zosta?a w stolicy, proponuje kontrahentom du?? ró?norodno?? produktów muzycznych. Mamy d?ugoletnie do?wiadczenie w sektorze. Proponujemy kontrahentom pomoc w aspekcie dopasowania produktów do indywidualnych oczekiwa?. Wspó?pracujemy tylko z renomowanymi wytwórcami, dlatego mo?emy zagwarantowa? doskona?? jako?? ka?dego produktu. Regularnie poszerzamy ofert?, ?eby sprosta? wzrastaj?cym wymaganiom naszych klientów. Osoby zainteresowane nasz? ofert? zach?camy do kontaktu.
Kategorie:

Data dodania: Sep 6, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

DJ Promotion to marka, która rekomendowana jest ka?demu, kto potrzebuje profesjonalnego consultingu dotycz?cego polskiej bran?y muzycznej. Profesjonalnie przygotowany personel jest tutaj kluczem do ?wiadczenia najlepszych us?ug na rynku. Elastyczne podej?cie do potrzeb ka?dego klienta, do?wiadczenie oraz kreatywno?? przek?ada si? na doskona?e wyniki tej marki.
Kategorie:

Data dodania: Jul 29, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

DJ MORE to pewny wybór i gwarancja udanej imprezy. Sprawd? ofert?!

MUZYKA
MORE przywi?zuje du?? wag? zarówno do doboru wyj?tkowej muzyki jak i do technicznej strony mixowania. Jego wysokie zdolno?ci muzyczne sprawiaj?, ?e jest otwarty na nowe mo?liwo?ci.
Uwielbia eksperymentowa? z nowymi brzmieniami oraz ?ywymi instrumentami (conga, saxofon, perkusja, skrzypce), wokalistami i mc's.

NAG?O?NIENIE
Wieloletnie do?wiadczenie oraz umiej?tno?? odpowiedniego dobrania nag?o?nienia i dostosowania parametrów technicznych zapewniaj? najwy?sz? jako?? brzmienia. MORE wykorzystuje profesjonalne systemy marek takich jak: Electro Voice, Shure, Sennheiser, Pionnier i Technics.

O?WIETLENIE
Budowanie nastroju ka?dego wydarzenia
wymaga doboru odpowiedniego o?wietlenia.
MORE dysponuje zarówno prostymi efektami jak i rozbudowanym technologicznie systemem inteligentnych urz?dze?, które tworz? magiczn? opraw? zarówno sceny, parkietu jak i architektury.

DJ Warszawa · Oprawa Muzyczna · Muzycy Live · Nag?o?nienie · O?wietlenie · Impreza firmowa · DJ na wesele Warszawa · Wesele z klas? · Sprawd? teraz!
Kategorie:

Data dodania: Jul 21, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Firma Music Center zlokalizowana jest w stolicy Wielkopolski. Specjalizujemy si? w sprzeda?y instrumentów muzycznych. Proponujemy du?? ró?norodno?? asortymentow?, zapewniaj?c? odpowiedni dobór dla ka?dego klienta. Kooperujemy z uznanymi producentami instrumentów, dlatego mo?emy zapewni? doskona?? klas? ka?dego proponowanego w naszym sklepie artyku?u. Gwarantujemy profesjonaln? pomoc w zakresie doboru odpowiednich artyku?ów do wskazanych przez klienta potrzeb. Zapraszamy do rozmowy z zatrudnionymi przez nas lud?mi.
Kategorie:

Data dodania: May 31, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

?mieszne Piosenki to strona internetowa po?wiecona weso?ej muzyce zarówno polskiej, jak i importowanej. Jest ona dobrym ?ród?em rozrywki, niezale?nie od wieku internetowego melomana. Prezentujemy tylko twórczo?? na przyzwoitym poziomie. Zespo?y obdarzone poczuciem humoru i ich radosna twórczo?? jest analizowana przez naszego eksperta. Zapraszamy wszystkich, którzy chc? si? po?mia?.
Kategorie:

Data dodania: May 3, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Polski serwis z radiem online oraz z muzyk? na ka?d? okazj?. Znajdziesz tu najlepsze gatunki muzyczne, najpopularniejszych artystów z Polski i zagranicy, a tak?e kilka stacji nadaj?cych program na ?ywo - w tym m.in. Radio Z?ote Przeboje, TOK FM oraz Rock Radio. Ka?dy zalogowany u?ytkownik Tuby mo?e stworzy? te? swoje w?asne radio internetowe za darmo. Pos?uchaj tego co lubisz na Tubie!
Kategorie:

Data dodania: Dec 5, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Skrzypaczka Marta Nanowska oferuje klientom realizacj? projektów muzycznych. Wszystkie wykonywane prace charateryzuje fachowo??. Kooperacja z rozpoznawalnymi artystami zapewnia ?wietne rezultaty ka?dych wykonywanych zlece?. Zapewnienie doskona?ych standardów proponowanych ?wiadcze? jest mo?liwe dzi?ki du?emu do?wiadczeniu oraz odpowiedniemu wykszta?ceniu. Zach?camy do zapoznania si? z wybranymi utworami. Umo?liwiamy klientom kontakt w formie telefonicznej lub mailowej. Zapraszamy do skorzystania z oferowanych us?ug.
Kategorie:

Data dodania: Oct 7, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl