Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
4
64620

Oglądasz wpisy

Subskrybuj tę kategorię

Top > Kultura Sztuka > Film

Wpisy
Sortowanie :
Dom mediowy i produkcyjny Streamline Media Productions Realizujemy scenraiusze filmowy i zajmujemy si? zdj?ciami lotniczymi. W ci?gu ostatnich 2 lat zrealizowali?my blisko 200 projektów dla europejskich firm. Zajmujemy si? równie? rentalem sprz?tu filmowego i rentalem kamer, raz zdj?ciami lotniczymi. W naszym zespole znajduj? si? do?wiadczeni scenarzy?ci, operatorzy i re?yserzy, oraz specjali?ci ds. marketingu i copywriterzy.
Kategorie:

Data dodania: Nov 10, 2016 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Chcesz nauczy? si? wszystkiego co zwi?zane z filmem? Je?eli tak to nasza szko?a filmowa to doskona?y wybór dla Ciebie. W swoich szeregach mamy do?wiadczon? kadr? nauczycieli, którzy umiej? przekaza? wiedz? z tego zakresu. Kszta?cimy zarówno na poziomie liceum, studium policealnego jak i gimnazjum. Gwarantujemy, ?e dzi?ki nam ka?dy zdob?dzie wiedz? z zakresu filmów.
Kategorie:

Data dodania: Sep 12, 2016 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Oferujemy bilety na pokazy filmowe oraz przedpremierowe. Zapraszamy do odwiedzenia portalu kinoelektronik.pl ka?dego mi?o?nika kina. Wejd? i zapoznaj si? z wydarzeniami, które organizuje Mazowieckie Centrum Kultury Medialnej . Zapraszamy równie? dzieci i m?odzie? szkoln?. Odwied? kinoelektronik.pl i sprawd? to sam! Na naszej stronie zawsze aktualny repertuar i lista wydarze?.
Kategorie:

Data dodania: Jul 12, 2016 Wejść: 1 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

KOLOR SELEKTYWNY zajmuje si? profesjonalna fotografi? oraz filmem reporta?owym. Firm? cechuje rzetelno?? oraz kreatywno??. To co wyró?nia ich realizacje na tle innych fotografów to przede wszystkim naturalno??, szczero?? i emocje, które potrafi? perfekcyjnie uwieczni? na papierze oraz filmie. Zgrabnie potrafi? uchwyci? momenty rado?ci i wzrusze?. Du?? cz??? ich pracy zajmuje reporta? ?lubów. KOLOR SELEKTYWNY cieszy si? zaufaniem klientów, którzy powierzaj? im zadanie uwiecznienia najwa?niejszego momentu w ?yciu.
Firma zajmuje si? równie? fotografi? ci??ow?, dzieci?c? oraz kulinarn?, wspó?pracuje m.in. z abcslubu.pl, SelektywneSmaki.pl oraz z magazynem WESELE.
W galerii mog? pa?stwo obejrze? cz??? ich realizacji fotograficznych oraz filmowych.
Kategorie:

Data dodania: Dec 21, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Potrzebny kamerzysta na wesele? Szukasz specjalistów którzy wiedz? na czym polega doskona?y i nowoczesny film z wesela? Sprawd? ju? dzisiaj pe?n? ofert?, sprawd? portfolio Nadmorskie Filmy. Wspó?praca z Nadmorskie Filmy to gwarancja uzyskania doskona?ego reporta?u ?lubnego, to pewno??, ?e twój film z wesela, ?lubu b?dzie pami?tk? na lata której na pewno si? nie zestarzeje. Zapraszamy do poznania pe?nej oferty i wspó?pracy z Nadmorskie Filmy
Kategorie:

Data dodania: Jul 25, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Ca?kiem niedawno mia? premier? najnowszy odcinek twojego ulubionego ameryka?skiego serialu? Znajomi polecili ci ?wietny film? Koniecznie odwied? serwis GoldVod i sprawd?, bo mo?e te pozycje ju? tam na ciebie czekaj?! Stron? proponuje swoim u?ytkownikom odtwarzanie popularnych filmów, seriali oraz kabaretów w najlepszej jako?ci obrazu, a za niewielk? dop?at? umo?liwia nielimitowany dost?p do bogatych zasobów.
Kategorie:

Data dodania: Apr 8, 2015 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Czy wiesz, ?e kiedy zale?y Ci na najlepszych filmach przygotowanych przez profesjonalistów, z takich imprez jak cho?by wesele. A mo?e po prostu szukasz kogo? kto ma pomys? i wie jak przygotowa? doskona?e reklamowe filmy to koniecznie skorzystaj z okazji i postaw na wspó?prac? z Dawidem Wo?nic?. Profesjonalizm oraz rzetelno?? to gwarancja udanych dzia?a?
Kategorie:

Data dodania: Jul 9, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Witryna internetowa graotron.net.pl zosta?a wykonana z my?l? o fanach sagi Gra o Tron. W?ród prezentowanych wiadomo?ci znajdziecie Pa?stwo wiele ciekawostek powi?zanych z kr?conym przez stacj? HBO serialem. Opisujemy wszystkie zaprezentowane w tym czasie odcinki. Umo?liwiamy równie? ogl?danie ich przez Internet. Na naszych stronach zawarli?my liczne rozmowy z aktorami graj?cymi g?ówne role w produkcji. Dajemy Pa?stwu sposobno?? poznania twórcy cyklu ksi??ek na kanwie, których zosta? stworzony prezentowany serial.
Kategorie:

Data dodania: May 5, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Studio Muzyczna Kreacja to miejsce gdzie zrealizujesz projekty zwi?zane z d?wi?kiem i jego obróbk?: nagrania lektorskie, wokalne, instrumentalne, edycj? i miks materia?u do p?yt CD, jingle radiowe, reklamy radiowe, spoty audio, materia?y audio do prezentacji multimedialnych oraz muzyk? i efekty do gier i oprogramowania. Muzyczna Kreacja dzia?a na ca?ym Dolnym ?l?sku i nie tylko.
Kategorie:

Data dodania: Jan 19, 2014 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Bajki przez internet to jeszcze niedawno co? niepoj?tego - dzi? to po prostu standard. Jak jednak odnale?? najlepsz? platform? bajkow? w sieci? - Dzi? nie musz? Pa?stwo szuka? - wystarczy wpisa? w pasku adresu baje.pl i cieszy? si? mo?liwo?ciami ogl?dania setek bajek w jednym miejscu. Na tym portalu dost?pne s? równie? produkcje anime, a wiele tytu?ów nie jest predysponowanych tylko i wy??cznie do najm?odszych odbiorców. Na portalu baje.pl co? dla siebie znajd? osoby w ró?nym wieku - nie tylko dzieci, ale równie? osoby doros?e. Bo przecie? ka?dy z nas zawsze wewn?trz pozostanie dzieckiem.
Kategorie:

Data dodania: Jun 16, 2013 Wejść: 0 Ranking: 0.00 Głosów: 0

Komentarze Ranking

Strony: 1 2 3 4 5 6 [Następna >]

Popularne Tagi

Wybierz kategorię :

(c) 2006-2016 szukaj24.pl