Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
5
64620

CROQUET drewniane place zabaw


 
Opis Produkujemy place zabaw, urz?dzenia zabawowe, wyposa?enie placów zabaw. Nasze place zabaw znajduj? si? w setkach szkó? i przedszkoli, terenów zielonych i osiedli. Urz?dzenia zabawowe, wyposa?enie placów zabaw wysokiej jako?ci.
Wszystkie nasze urz?dzenia na place zabaw spe?niaj? wymogi bezpiecze?stwa w zakresie projektowania, produkcji, monta?u i konserwacji stawiane przez polskie i europejskie normy.
Jako?? i bezpiecze?stwo naszych konstrukcji potwierdzaj? certyfikaty wydane przez Biuro Bada? i Certyfikacji Centralnego O?rodka Badawczo - Rozwojowego Aparatury Badawczej i Dydaktycznej w Warszawie.

 

Słowa kluczowe plac zabaw   certyfikowane place zabaw   drewniane place zabaw   place zabaw
Url http://www.placezabaw.com.pl
Kategorie Budownictwo > Us?ugi budowlane
Data wpisu Dec 21, 2008
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Budownictwo > Us?ugi budowlane
Kosbruk to specjali?ci w takich zdaniach jak cho?by uk?adanie kostki brukowej. Firma prowadzi zakrojone na szerok? skal? dzia?ania na terenie takich miast jak Zelów oraz Be?chatów. Kostka brukowa któr? uk?ada firma ma d?ug? ?ywotno??, nie potrzebne s? poprawki. Je?eli poszukujesz fachowej i rzetelnej firmy, która sprawi i? Twoja kostka brukowa b?dzie s?u?y?a latami, skorzystaj z us?ug Kosbruk. Kostka brukowa Zelów, Be?chatów- w tych miastach wiedz? i? Kosbruk to mistrzowie w swoim fachu. Zapraszamy do skorzystania z us?ug firmy. Je?eli uk?adanie kostki to tylko z Kosbruk!
Kategoria:

W?odzimierz Wawreniuk Zak?ad ogólnobudowlany z Bia?egostoku istnieje od 1997 roku i od tego czasu nieprzerwanie oferuje kompleksowe us?ugi budowlane oraz remontowe. Jest to firma maj?ca nie tylko wieloletnie do?wiadczenie, ale tak?e za?og? wykwalifikowanych pracowników, specjalistów od wszystkich prac budowlanych, remontowych i wyko?czeniowych. I w?a?nie taka jest propozycja tej firmy. Prezentowany Zak?ad budowlany zajmuje si? nie tylko budow? domów jednorodzinnych, obiektów przemys?owych, budynków mieszkalnych, ale równie? wszelkimi us?ugami remontowymi mieszka? oraz budynków prywatnych, pomieszcze? i kompleksów biurowych oraz pozosta?ych budowli, a do tego w ofercie klienci znajd? realizacj? wszelkich prac wyko?czeniowych: uk?adanie glazury, terakoty oraz gresu, konstrukcje z p?yt G-K, monta? drzwi i okien, docieplenia budynków i poddaszy, a tak?e wiele innych. Wi?cej o ofercie, na stronie.
Kategoria:

Je?eli szukacie Pa?stwo firmy która zajmuje si? szeroko rozumianymi us?ugami szklarskimi to Zak?ad Szklarski „Pietrowski” Hanna Bekisz w Rumii b?dzie solidnym i pewnym kontrahentem. Firma istnieje na rynku od 1973 roku i posiada ogromne do?wiadczenie je?eli chodzi o t? bran??. W naszej ofercie znajduje si? pe?en asortyment najwy?szej jako?ci rozmaitego typu szk?a oraz luster. Na dodatek w sprzeda?y mamy równie? ramy do luster i obrazów producentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Zasi?g naszego dzia?ania to województwo pomorskie i Pó?wysep Helski. Przez kilkadziesi?t lat obecno?ci na rynku ca?kowicie poznali?my gusta naszych klientów i jeste?my w stanie perfekcyjnie nasyci? ich potrzeby. Wspó?pracujemy z najlepszymi fachowcami powi?zanymi z bran?? szklarsk?. Z naszych us?ug korzystaj? architekci, projektanci wn?trz, firmy deweloperskie. Spe?niamy tak?e indywidualne zamówienia. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: Zak?ad Szklarski „Pietrowski” Hanna Bekisz w Rumii posiada w rozlegle rozumianej bran?y szklarskiej kilkudziesi?cioletnie do?wiadczenie. Poprzez ca?y czas aktywno?ci zawsze stawiali?my jako najistotniejszy cel zadowolenie klienta i jak najlepsze spe?nienie jego potrzeb, ?wiadcz?c us?ugi na najwy?szym poziomie. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo bardzo okaza?y asortyment szkie?, w zale?no?ci od zastosowania, a jest to mi?dzy innymi szk?o optiwhite, szk?o kominkowe, utwardzane, termoizolacyjne, antyw?amaniowe, szk?o satynowe, b?d? laminowane. Równolegle prowadzimy sprzeda? rozmaitego rodzaju luster: fazowane, ?azienkowe, pod?wietlane, weneckie i wiele innych. Nasze produkty mo?na zagospodarowa? w ró?noraki sposób - jako ?cianki dzia?owe, elementy konstrukcyjne, konstrukcje sklepowe, lecz przede wszystkim jako elementy dekoracyjne pomieszczenia. Zak?ad Szklarski „Pietrowski” poszerzy? tak?e swoj? ofert? o ?wiadczenie us?ug remontowych. Ca?kowita oferta znajduje si? na naszej stronie internetowej:Zak?ad Szklarski „Pietrowski” Hanna Bekisz w Rumii to pewny, solidny i rzetelny partner w biznesie. Poprzez kilkadziesi?t lat obecno?ci na rynku nabyli?my grono sta?ych klientów, dla których przez ca?y czas podnosimy jako?? naszych us?ug, ?eby coraz pe?niej zaspokoi? ich oczekiwania. ?wiadczymy szereg us?ug po??czonych z ró?norakimi us?ugami szklarskimi. W naszej ofercie znajduj? si? ró?nego rodzaju lustra oraz szk?a. Przeprowadzamy profesjonalne hartowanie i piaskowanie szk?a, i dodatkowo klejenie i lakierowanie. Zatrudniamy najlepszych specjalistów w bran?y, którzy s? w stanie sfinalizowa? najtrudniejsze zlecenie. Posiadamy wspania?? baz? techniczn?, doskona?y sprz?t i maszyny, i tak?e pos?ugujemy si? najnowszymi technikami wytwórczo?ci. Nasza oferta adresowana jest do architektów wn?trz, projektantów, deweloperów, firm wyko?czeniowo - remontowych, i nie zapominaj?c o indywidualnym nabywcy. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? na stronie internetowej:
Kategoria:

Zach?camy do zainteresowania si? propozycj? przygotowan? przez przedsi?biorstwo Posadzki Przemys?owe Sp. z o.o. Oferujemy posadzki utwardzone powierzchniowo technik? suchej posypki, posadzki zatarte na ostro, g?adko i "miote?kowane", wylewki betonowe pod pow?oki ?ywiczne, gres, podbudowy betonowe pod posadzki, posadzki cienkopow?okowe i renowacj? posadzek. Nasi pracownicy dok?adaj? wszelkich stara?, ?eby ka?de zamówienie by?o wykonywane b?yskawicznie, terminowo oraz zgodnie z oczekiwaniami klienta. Zapewniamy fachowe doradztwo i konkurencyjne ceny. Wi?cej informacji opublikowali?my na naszej stronie internetowej.
Kategoria:

Budownictwo Ekologiczne - firma Trefll specjalizuje si? w budownictwie ekologicznym z wykorzystaniem takich materia?ów jak: glina,p?ytki kamienne,drewno,cotto i wiele innych. Na rynku znajdujemy si? od 1994 roku i zdobyli?my uznanie w europie zachodniej.Zapraszamy!
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl