Indeks      Dodaj wpis      Nowości      Regulamin      Modyfikuj wpis      Sugeruj kategorię     

 


Przeszukaj katalog


Menu
Top 10
Top 10 Kategorie
Statystyka

Linków:
Kategorii:
Oczekujących:
Wyjść:
19884
415
3
64620


 
Opis Jeste?my firm?, która od 1996 roku istnieje na rynku i zajmuje si? dystrybucj? produktów z zakresu basenów ogrodowych firmy Intex. W naszej ofercie znajduje si? bardzo wiele ró?nych produktów i ka?dy z ca?? pewno?ci? znajdzie w niej co? dla siebie. Gwarantujemy bardzo atrakcyjne ceny oraz profesjonalne wsparcie naszych pracowników. Wystarczy si? z nami skontaktowa?, a my pomo?emy wam wybra? najlepsze baseny.

 

Słowa kluczowe baseny ogrodowe   basen ogrodowy   baseny
Url http://basenyintex.pl
Kategorie Dom Wn?trze > Baseny
Data wpisu Aug 22, 2016
 


Oceń wpis   Do ulubionych   Poinformuj   Raportuj zły wpis  

Średnia ocen: 0.00 (max. 5)
Ilość ocen: 0

Jak głosujesz ?


Inne wpisy w kategorii: Dom Wn?trze > Baseny
Indywidualna i kompleksowa oferta budowy basenów oraz saun suchych i parowych dla osób prywatnych, firm oraz instytucji publicznych!

Skorzystaj z bogatego do?wiadczenia i powierz budow? basenu w r?ce profesjonalistów. Oferujemy tylko i wy??cznie certyfikowane produkty, ciesz?ce si? ogromnym uznaniem w krajach europy po?udniowej oraz zachodniej. Poza sprzeda?? produktu docelowego, zajmujemy si? równie? monta?em oraz dalszym serwisowaniem basenów oraz saun. Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania zdobyli?my mnóstwo referencji, z którymi mog? si? Pa?stwo zapozna? na Naszej stronie internetowej.

Warto doda?, i? posiadamy przedstawicielstwo na folie basenow? ( DLW ARMSTRONG ) przykrycia basenowe (BIERI ALPHA COVERS) i izolacje antyparow? (ISO PLUS SYSTEM). Wszystkich zainteresowanych, zach?camy do kontaktu. Zapraszamy!
Kategoria:

Baseny stela?owe sklep to miejsce, w którym jeste?my w stanie znale?? co? zawsze odpowiedniego na letnie, upalne dni, kiedy pragniemy si? och?odzi? i nieco rozerwa?. Baseny stela?owe prostok?tne s? doskona?ym miejscem, w którym mo?emy si? bawi? z ca?? rodzin? – kto bowiem powiedzia?, ?e baseny w ogrodzie s? przeznaczone jedynie dla dzieci? No w?a?nie! Czas najwy?szy wi?c zakupi? jeszcze przed sezonem na Baseno swój w?asny egzemplarz i by? przygotowanym na nadchodz?ce ju? nied?ugo upa?y. Dzi?ki basenom nie musimy wyje?d?a? w zasadzie nigdzie, aby skorzysta? z relaksu nad wod?. Je?li kto? równie? preferuje raczej spokojne k?pieliska i nieco prywatno?ci, to nie ma dla takiej osoby lepszej opcji ni? w?a?nie baseny stela?owe. Dzi?ki cz??ciom sk?adowym, jakie posiadaj?, czyli dzi?ki pompie, filtrowi oraz pokrywie wierzchniej basen sprawdzi si? w naszym ogrodzie doskonale i z pewno?ci? nie b?dzie sprawia? w nim absolutnie ?adnych problemów, o które normalnie mogliby?my si? martwi?.
Kategoria:

Najwi?kszy wybór mozaiek szkalnych, kamiennych, metalowych oraz drewnianych.
Ponad 100 rodzajów wzorów dost?pnych z magazynu.

Dodatkowo na zamówienie dot?pne indywidualne projekty mozaiek szkanych w ponad 180 kolorach.

Unikatowe wzory mozaiek wed?ug w?asnych projektów do dekoracji wn?trz restaturacji, hoteli oraz basenów.

DLA ARCHITEKTÓW :
próbniki, katalogi, tekstury.
Kategoria:

Zale?y Ci na najwy?szej jako?ci rozwi?zaniach w zakresie akcesoriów basenowych i samych basenów ogrodowych? W taki razie nie ma na co czeka?, tylko ju? teraz zobacz pe?n? ofert? od firmy Intex. Codziennie staramy si? dawa? z siebie wszystko, aby ka?dy z klientów móg? cieszy? si? profesjonalnym i nowoczesnym basenem. Wi?cej szczegó?ów mo?esz ju? teraz znale?? na naszej stronie internetowej, gdzie Ci? zapraszamy.
Kategoria:

Pompy dozuj?ce i stacje dozuj?ce FWT to jedne z najwydajniejszych i najlepszych rozwi?za? do dozowania chemii basenowej i utrzymania sta?ej dawki ?rodków chemicznych które nie podra?ni? u?ytkowników. Pompy EMEC to najlepsze na rynku uzupe?nienie stacji dozuj?cych FWT poparte najnowocze?niejsz? technologi?.

Dzi?ki stacjom dozuj?cym w systemie basenowym mo?na ca?kowicie zautomatyzowa? wszystkie procesy które wcze?niej nale?a?o wykonywa? r?cznie.
Kategoria:
(c) 2006-2016 szukaj24.pl